Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

7e editie

Welkom bij Tilburg University's APA-handleiding

© Tilburg University

Elk academisch werk bouwt voort op een verscheidenheid aan bronnen. Wanneer je in het kader van je universitaire opleiding een paper, essay of thesis gaat schrijven wordt ook van jou verwacht dat je je argumentatie onderbouwt met inzichten en onderzoeksresultaten uit de vakliteratuur. 

Letterlijk citeren, parafraseren, samenvatten

Er zijn drie manieren om informatie uit bronnen in je tekst verwerken:

  1. letterlijk citeren, door de exacte woorden van de auteur over te nemen, 
  2. parafraseren, door een passage in je eigen woorden te herschrijven,
  3. samenvatten, door de belangrijkste ideeën van de auteur kort weer te geven.

Welke techniek je ook gebruikt, je moet altijd je bronnen vermelden. Daarmee geef je de auteurs de eer die hen toekomt, en maak je het de lezer mogelijk de juistheid van je beweringen na te gaan. Laat je na je bronnen te vermelden, of doe je dit op onzorgvuldige wijze, dan maak je je schuldig aan plagiaat.  

Bronvermelding in APA-stijl

Binnen verschillende disciplines worden verschillende systemen voor bronvermelding (citatiestijlen) gebruikt. Een citatiestijl die gangbaar is in de sociale- en gedragswetenschappen is die van de American Psychological Association (APA). Bronvermelding in APA-stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen door auteur en publicatiejaar te noemen. Aan het eind van de tekst wordt een literatuurlijst met gedetailleerde beschrijvingen (referenties) van in de tekst voorkomende bronnen opgenomen.  

Over deze handleiding

Onze APA-handleiding, bedoeld voor studenten van Tilburg University, behandelt de belangrijkste citatierichtlijnen uit de zevende editie van de Publication Manual of the American Psychological Association, de officiële stijlgids van de APA. Zo vind je in de handleiding uitleg over:

  • verwijzingen in de tekst,
  • letterlijke citaten (tekst, maar ook figuren en tabellen),
  • de literatuurlijst. Sectie 3 gaat over de regels voor opmaak en ordening van referenties, terwijl sectie 4 135+ voorbeelden bevat van de meest voorkomende referenties, elk met bijbehorende verwijzingen in de tekst.

De APA-richtlijnen hebben niet alleen betrekking op bronvermelding, maar ook op schrijfstijl, opmaak en structuur van je document. Zie sectie 5 voor instructies en een voorbeeld van een studentenpaper.