Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.7 Persoonlijke communicatie

Wat is persoonlijke communicatie?

Bronnen die niet toegankelijk zijn voor de lezer worden alleen in de tekst opgenomen, als persoonlijke communicatie. In de literatuurlijst komen deze bronnen niet voor. Onder persoonlijke communicatie vallen privé-brieven, sms-berichten, memo's, online chats of direct messages, e-mails, (telefoon)gesprekken, persoonlijke interviews (niet afgenomen in het kader van onderzoek), webinars of colleges die niet zijn opgenomen, enzovoort.

Bronnen die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt publiek

Bronnen die alleen toegankelijk zijn voor de specifieke lezersgroep (en niet voor het grote publiek) worden niet als persoonlijke communicatie aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan een PowerPoint-presentatie of een opgenomen college, beschikbaar via de digitale leeromgeving van de universiteit (Canvas).

Hoe verwijs je naar persoonlijke communicatie?

Vermeld de voorletters en achternaam (in die volgorde) van de persoon in kwestie, gevolgd door de woorden “persoonlijke communicatie” en de exacte datum (dag/maand/jaar):

  • Parenthetische verwijzing
    De resultaten zullen eind 2022 beschikbaar zijn (K. M. Kendall, persoonlijke communicatie, 26 januari, 2022).
  • Narratieve verwijzing
    Volgens K. M. Kendall (persoonlijke communicatie, 26 januari, 2022) zullen de resultaten eind 2022 beschikbaar zijn.