Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.4 Grijze literatuur

Grijze literatuur omvat materiaal en onderzoek geproduceerd door organisaties buiten de traditionele commerciële en academische publicatie- en distributiekanalen, zoals universiteiten, overheidsorganisaties, onderzoeksinstituten, denktanks, bedrijven, non-profitorganisaties en niet-gouvernementele organisaties. Grijze literatuur wordt gewoonlijk alleen online gepubliceerd.

Op deze pagina:

Rapport van een overheidsorganisatie

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Centers for Disease Control and Prevention. (2019). Antibiotic resistance threats in the United States, 2019 (Pub ID 300754). United States Department of Health and Human Services. https://doi.org/10.15620/cdc:82532

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter). Worden er meerdere overheidslagen genoemd als auteur van het rapport, kies dan voor de meest specifieke. 
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg direct na de titel het rapportnummer toe, niet cursief en tussen ronde haken. De verwoording van rapportnummers varieert per organisatie. Volg de formulering op het rapport en/of op de website van de organisatie.
 • Hierna volgt de naam van de publicerende overheidsorganisatie. Dit de overheidslaag (de parent agency) die niet voorkomt in de organisationele auteursnaam. Soms gaat het om meerdere lagen. Noem in zo'n geval de bovenliggende overheidsorganisatie eerst, plaats een komma en noem daarna de onderliggende organisatie (zoals in het eerste voorbeeld onder de middelste tab). Merk op dat het eerste woord en alle kernwoorden hoofdletters krijgen.
 • Sluit de referentie af met de DOI (zet geen punt achter de DOI).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Centers for Disease Control and Prevention, 2019)

Narratieve verwijzing: Centers for Disease Control and Prevention (2019)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

National Cancer Institute. (2021). Radiation therapy and you: Support for people with cancer (NIH Publication No. 21- 7157). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/radiation-and-you-2021-508.pdf

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. (2021). The Netherlands 2020 human rights report. United States Department of State. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/10/NETHERLANDS-2020-HUMAN- RIGHTS-REPORT.pdf

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter). Wanneer meerdere overheidslagen als auteur van de webpagina worden vermeld, gebruik dan de meest specifieke.
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg direct na de titel het rapportnummer toe, niet cursief en tussen ronde haken. Soms ontbreekt een rapportnummer, zoals in het tweede voorbeeld. Is er wel een rapportnummer, dan varieert de verwoording ervan per organisatie. Volg de formulering op het rapport en/of op de website van de publicerende organisatie.
 • Hierna volgt de naam van de publicerende overheidsorganisatie. Dit de overheidslaag (de parent agency) die niet voorkomt in de organisationele auteursnaam. Soms gaat het om meerdere lagen. Noem in zo'n geval de bovenliggende overheidsorganisatie eerst, plaats een komma en noem daarna de onderliggende organisatie (zoals in het eerste voorbeeld). Merk op dat het eerste woord en alle kernwoorden hoofdletters krijgen.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (National Cancer Institute, 2021; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2021)

Narratieve verwijzing: National Cancer Institute (2021) en Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (2021)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Stuster, J., Adolf, J., Byrne, V., & Greene, M. (2018). Human exploration of Mars: Preliminary lists of crew tasks (Report No. NASA/CR-2018-220043). National Aeronautics and Space Administration. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190001401.pdf

Goettsch, W., Hagen, M., & Timmers, L. (2021). Inventarisatie van aandoeningsspecifieke patiëntenregistraties voor de monitoring van dure, medisch-specialistische geneesmiddelen. Zorginstituut Nederland. https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2021/12/16/inventarisatie-patientenregistraties

 • Begin de referentie met de auteur(s) en het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg direct na de titel het rapportnummer toe, niet cursief en tussen ronde haken. Soms ontbreekt een rapportnummer, zoals in het tweede voorbeeld. Is er wel een rapportnummer, dan varieert de verwoording ervan per (overheids)organisatie. Volg de formulering op het rapport en/of op de website van de organisatie.
 • Hierna volgt de naam van de publicerende overheidsorganisatie. Sschrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Stuster et al., 2018; Goettsch et al., 2021)

Narratieve verwijzing: Stuster et al. (2018) en Goettsch et al. (2021)

Rapport van een organisatie (≠ overheid)

In de literatuurlijst

Committee on Women in Psychology. (2017). The changing gender composition of psychology: Update and expansion of the 1995 task force report. American Psychological Association. https://www.apa.org/pi/women/programs/gender-composition/task-force-report.pdf

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter).
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Committee on Women in Psychology, 2017)

Narratieve verwijzing: Committee on Women in Psychology (2017)

In de literatuurlijst

World Health Organization. (2022). Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breastmilk substitutes. https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter).
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt gewoonlijk de naam van de publicerende organisatie (de uitgever). Wanneer de auteur en de publicerende organisatie echter identiek zijn, wordt – om herhaling te voorkomen – de publicerende organisatie weggelaten.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (World Health Organization, 2022)

Narratieve verwijzing: World Health Organization (2022)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Ruediger, D., & Cooper, D. (2021). COVID-19 and the future of the annual meeting. Ithaka S+R. https://doi.org/10.18665/sr.316000

Del Rosario Crespo Garrido, I., & Catalano, G. (2018). Cultural Effects at CERN (CERN-ACC-2018-0048). CERN. https://cds.cern.ch/record/2649022/files/CERN-ACC-2018-0048.pdf

 • Begin de referentie met de auteur(s) en het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg direct na de titel het rapportnummer toe, niet cursief en tussen ronde haken. Soms ontbreekt een rapportnummer, zoals in het eerste voorbeeld. Is er wel een rapportnummer, dan varieert de verwoording ervan per organisatie. Volg de formulering op het rapport en/of op de website van de publicerende organisatie.
 • Hierna volgt de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de DOI/URL (zet geen punt achter de DOI/URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzingen: (Ruediger & Cooper, 2021; Del Rosario Crespo Garrido & Catalano, 2018)

Narratieve verwijzingen: Ruediger en Cooper (2021) en Del Rosario Crespo Garrido en Catalano (2018)

Jaarverslag

In de literatuurlijst

Advanced Semiconductors Materials Lithography. (2022).  Annual report 2021. https://www.asml.com/
en/investors/annual-report/2021

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter).
 • Hierna volgt het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt gewoonlijk de naam van de publicerende organisatie (de uitgever). Wanneer de auteur en de uitgever echter identiek zijn, wordt – om herhaling te voorkomen – de uitgever weggelaten.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Advanced Semiconductors Materials Lithography, 2022)

Narratieve verwijzing: Advanced Semiconductors Materials Lithography (2022)

Preprint

Een preprint is een concept van een artikel dat openbaar wordt gemaakt voordat het is beoordeeld (peer reviewed) door een tijdschrift.

In de literatuurlijst

Hertz, U., Tyropoulou, E., Olesen, C., & Bahrami, B. (2018). Self-Competence increases the willingness to pay for social influence. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/6jm7t

 • Begin de referentie met de de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de individuele auteur(s).
 • Geef hierna de titel van de preprint (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld de naam van het preprintarchief of de institutional repository (archief van een universiteit) waaruit het werk afkomstig is. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de DOI (zet geen punt achter de DOI).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Hertz et al., 2018)

Narratieve verwijzing: Hertz et al. (2018)

In de literatuurlijst

Qin, W. (2022). A diagnosis of diabetes and health behavior maintenance in middle-aged and older adults in the United States: The role of self-efficacy and social support. PubMed Central. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9015723/

 • Begin de referentie met de de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de individuele auteur(s).
 • Geef hierna de titel van de preprint (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld de naam van het preprintarchief of de institutional repository (archief van een universiteit) waaruit het werk afkomstig is. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Qin, 2022)

Narratieve verwijzing: Qin (2022)

Working paper

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Blanden, J., Doep, M., & Stuhler, J. (2022). Educational inequality (Working Paper 29979) [Working paper]. NBER. https://doi.org/10.3386/w29979

 • Begin de referentie met de auteur(s) en het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef het nummer van het working paper direct na de titel, niet cursief en tussen ronde haken. Volg de formulering die op het working paper wordt vermeld. Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Hierna volgt een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het rapport). 
 • Vermeld de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de DOI (zet geen punt achter de DOI).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Blanden et al., 2022)

Narratieve verwijzing: Blanden et al. (2022)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Bańbura, M., Leiva-Leon, D., & Menz, J.-O. (2021). Do inflation expectations improve model-based inflation forecasts? (No. 2604) [Working paper]. European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2604~a7dc92b529.en.pdf

 • Begin de referentie met de auteur(s) en het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het rapport (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef het nummer van het working paper direct na de titel, niet cursief en tussen ronde haken. Volg de formulering die op het working paper wordt vermeld.
 • Hierna volgt een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het rapport).
 • Vermeld de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Bańbura et al., 2021)

Narratieve verwijzing: Bańbura et al. (2021)

Discussion paper

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

All European Academies (2021). Fact or fake? Tackling science disinformation (ALLEA Discussion Paper #5) [Discussion paper]. https://doi.org/10.26356/fact-or-fake

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter).
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het discussion paper (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef het nummer van het discussion paper direct na de titel, niet cursief en tussen ronde haken. Volg de formulering die op het discussion paper wordt vermeld. Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Hierna volgt een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het discussion paper).  
 • Vermeld de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de DOI (zet geen punt achter de DOI).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (All European Academies, 2021)

Narratieve verwijzing: All European Academies (2021)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Calvert Jump, R., & Levine, P. (2021). Hysteresis in the new keynesian three equation model (DP 08/21) [Discussion paper]. University of Surrey. https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2021-09/
DP08-21.pdf

 • Begin de referentie met de auteur(s) en het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het discussion paper (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef het nummer van het discussion paper direct na de titel, niet cursief en tussen ronde haken. Volg de formulering die op het discussion paper wordt vermeld.
 • Hierna volgt een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het discussion paper).
 • Vermeld de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Calvert Jump & Levine, 2021)

Narratieve verwijzing: Calvert Jump en  Levine (2021)

White paper

In de literatuurlijst

Department of Health & Social Care. (2021). People at the heart of care: Adult social care reform white paper [White paper]. Crown. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 1061870/people-at-the-heart-of-care-asc-reform-accessible-with-correction-slip.pdf

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter).
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het white paper (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het white paper).
 • Geef de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Department of Health & Social Care, 2021)

Narratieve verwijzing: Department of Health & Social Care (2021)

In de literatuurlijst

Brodley, C., Bryant, R., Clarke, L., Gilbert, J., Hambrusch, S., Johnson, C., LeBlanc, R., Paxton, J., & Schnabel, B. (2019). Creating institutional homes for computing: Transforming a department into a school or college [White paper]. Computing Research Association. https://cra.org/wp-content/
uploads/2019/04/Creating-Institutional-Homes-for-Computing.pdf

 • Begin de referentie met de auteur(s) en het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het white paper (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het white paper).
 • Geef de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Brodley et al., 2019)

Narratieve verwijzing: Brodley et al. (2019)

Fact sheet

In de literatuurlijst

World Health Organization (2021). Obesity and overweight [Fact sheet]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s) of volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter).
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van de fact sheet (cursief). 
 • Voeg een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de fact sheet). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Hierna volgt gewoonlijk de naam van de publicerende organisatie (de bron). Wanneer de auteur en de publicerende organisatie echter identiek zijn, wordt – om herhaling te voorkomen – de publicerende organisatie weggelaten uit het bronelement. 
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (World Health Organization, 2021)

Narratieve verwijzing: World Health Organization (2021)

Persbericht

In de literatuurlijst

Tilburg University. (2021, 24 maart). Corona-crisis aangrijpen als kans op toekomstige gelijkwaardiger relatie met medemens en natuur [Persbericht]. https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/
persberichten/boek-nothing-excess

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur (schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter).
 • Geef een zo specifiek mogelijke datum.
 • Vermeld de titel van de presentatie (cursief). 
 • Voeg een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het discussion paper). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Hierna volgt gewoonlijk de naam van de publicerende organisatie (de bron). Wanneer de auteur en de publicerende organisatie echter identiek zijn, wordt – om herhaling te voorkomen – de publicerende organisatie weggelaten uit het bronelement. 
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Tilburg University, 2021)

Narratieve verwijzing: Tilburg University (2021)