Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.8 Verwijzingen in tekst tussen ronde haken

Gebruik bij een verwijzing tussen ronde haken geen ronde haken voor het jaar, maar komma’s. Gebruik “en” (niet “&”) om de namen van twee auteurs samen te voegen.

. . . (maar zie een conflicterende studie door Fisher and Kline, 2019).
. . . (zie Tabel 10 van Centers for Disease Control and Prevention, 2021, voor de volledige data).