Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

2.3 Tekstuele werken zonder paginanummers (bv. webpagina's)

Het kan gebeuren dat je een letterlijk citaat wilt gebruiken uit een bron die geen paginanummers heeft, zoals een webpagina. Je moet de lezer dan op een andere manier naar de geciteerde passage leiden. Alternatieve plaatsaanduidingen die je kunt gebruiken zijn sectiekoppen en paragraafnummers.

Beoordeel per geval welke plaatsaanduiding het duidelijkst is voor de lezer:

 • Een sectiekop.
  Het eerste woord van een sectiekop krijgt een hoofdletter, evenals alle kernwoorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, voornaamwoorden) en woorden van vier letters of meer (waaronder “Tussen,” “Over,” “Voor,” “About,” “Between,” “From” en “With”).
  De studie wees uit dat “people don’t rise from nothing” (Lewis, 2020, Facts About Social Mobility).
  Gebruik een verkorte titel tussen dubbele aanhalingstekens als de sectiekop lang is.
  Uit deze studie bleek dat “children whose parents smoke are twice as likely to smoke as children of nonsmokers” (Conron & Janssen, 2019, “Childhood Smoking”). 
  De kop luidt voluit: "Childhood Smoking as an Independent Risk Factor for Addiction to Tobacco."
 • Een paragraafnummer. [Let op: "paragraaf" heeft hier de betekenis subsection.]
  Als de paragrafen niet genummerd zijn, nummer je ze zelf. 
  Een slaapstoornis is “a condition that frequently impacts the ability to get enough quality sleep” (Wu, 2021, para. 3).

  Let op Het gebruik van "paragraaf " in het Nederlands, als vertaling van paragraph, is eigenlijk onjuist. Een paragraaf is in het Engels namelijk een subsection. De juiste vertaling is "alinea." (Een alinea is onderdeel van een paragraaf). Aangezien dit anglicisme wijdverbreid is, heeft de Van Dale ook "paragraaf" opgenomen als de tweede betekenis van paragraph. In deze handleiding gebruiken we deze tweede betekenis.

 • Een sectiekop in combinatie met een paragraafnummer.
  Hu (2021) stelt dat “workplace bullying does not occur in a vacuum” (Practical Approaches to Bullying, para. 4).