Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

3.1 Opmaak van de literatuurlijst

 • Begin met de literatuurlijst op een nieuwe pagina, na de tekst (vóór eventuele tabellen, figuren, of appendixen).
 • Kies een van de volgende lettertypen (gebruik dit lettertype voor het gehele document):
  • schreefloze lettertypes als 11-punts Calibri, 11-punts Arial, of 10-punts Lucida Sans Unicode, of
  • schreeflettertypes als 12-punts Times New Roman, 11-punts Georgia, of Normal (10-punts) Computer Modern.
 • Typ “Literatuur,” “Referenties,” of “Bronnen” (vetgedrukt) bovenaan de pagina, gecentreerd.
 • Gebruik een dubbele regelafstand, in en tussen de referenties. 
 • Gebruik een hangende inspringing (de eerste regel van de referentie loopt gelijk met de linkermarge, iedere volgende regel springt 1,27 cm (0,5 inch) in. Zo maak je een hangende inspringing (in Word):
  1. Highlight de referentie met je cursor.
  2. Rechtermuisklik.
  3. Kies Paragraph.
  4. Onder Indentation selecteer je Special em Hanging.
 • Zet een punt na elk element van een referentie (auteur, jaar, titel, en bron). Zie subsectie 3.5: Elementen van referenties voor uitleg per element). Laat de punt weg als de referentie eindigt met een DOI of URL.