Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.11 Software en mobiele apps

Geen verwijzing in de tekst vereist

Als je gangbare software of mobiele apps in de tekst vermeldt (maar niet citeert of parafraseert), is een verwijzing in de tekst niet nodig. Wat houdt 'gangbaar' zoal in? Voorbeelden zijn:

  • Microsoft Office (bv. Word, Excel, Powerpoint)
  • Social media apps (bv. Facebook, Instagram, X, TikTok)
  • Productien van Adobe (bv. Adobe reader, Photoshop, Adobe Acrobat).
  • Survey software (bv. Qualtrics, Survey Monkey)
  • Statistische programma's (bv. R, SPSS, SAS)

 Als je gangbare software of mobiele apps noemt in je tekst moet je wel een versienummer (indien bekend) geven.

We gebruikten SPSS Statistics (Versie 29) om de data te analyseren.
De participanten hadden X geïnstalleerd op hun smartphone.

Verwijzing in de tekst vereist

Als je gespecialiseerde software of apps in de tekst noemt, moet je wel een verwijzing in de tekst opnemen. Vermeld, indien van toepassing, ook het versienummer in de tekst.

Om de ontbrekende waarden voor alle indicatoren in Tabel 3 te voorspellen gebruikten we Amelia II (Versie 1.7.5; Honaker et al., 2018).
We gebruikten Versie 5.8.0 van ATLAS.ti Web (ATLAS.ti Scientific Software Development, 2023) om de transcripten te coderen en genereerden 30 verschillende categorieën op basis van de codering.
Kinderen ouder dan 12 maanden, met name kinderen met het syndroom van Down, articulatieproblemen of een autismespectrumstoornis, kunnen baat hebben bij het gebruik van de app Speech blubs (Blub Blub, 2020).
  • Cursiveer de namen van software of mobiele apps niet.
  • Raadpleeg Subsectie 4.7 voor de bijbehorende referenties in de literatuurlijst.