Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.9 Visuele werken

Op deze pagina:

Kunstwerk in een museum of op de website van een museum

Noot: dit format wordt gebruikt voor alle soorten museumkunst, waaronder schilderijen, beelden, foto's, prenten, tekeningen, digitale kunst, kunstnijverheid en installaties.

In de literatuurlijst

Van Gogh, V. (1888). De slaapkamer [Schilderij]. Van Gogh Museum, Amsterdam, Nederland. https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0047v1962

Smith, D. (1951). Australia [Sculptuur]. The Museum of Modern Art, New York, NY, United States. https://www.moma.org/learn/moma_learning/david-smith-australia-1951/

 • Begin de referentie met de achternaam en voorletter(s) van kunstenaar.
 • Vermeld de titel van het kunstwerk (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het werk). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld de naam van het museum (het eerste woord en alle kernwoorden krijgen een hoofdletter) en de locatie van het museum. Vermeld voor steden in de VS de plaatsnaam, de afkorting van de staat en het land – bv. San Francisco, CA, Verenigde Staten; Chicago, IL, Verenigde Staten. Vermeld ook plaatsnaam, de afkorting voor de staat en het land bij steden in Australië, Canada of andere landen waar staatcodes worden gebruikt – bv. Melbourne, VIC, Australië; Calgary, AB, Canada. Voor plaatsen elders in de wereld vermeld je de stad en het land – bv. Auckland, Nieuw-Zeeland; Tokio, Japan.
 • Sluit de referentie af met een link naar het kunstwerk op de website van het museum, indien beschikbaar.

In de tekst

Parenthetische verwijzingen: (Van Gogh, 1888; Smith, 1951)

Narratieve verwijzingen: Van Gogh (1888) en Smith (1951)

Let op Gebruik dit format als je in de tekst verwijst naar een kunstwerk uit een museum, waarbij je het werk niet hebt gereproduceerd. Doe je dat wel, dan is dit een vorm van letterlijk citeren. Je moet dan onder de afbeelding een noot toevoegen met informatie over de afbeelding. Hoe je precies te werk moet gaan bij het overnemen van een visueel werk wordt uitgelegd in subsectie 2.5: Figuren of tabellen overnemen uit een andere bron en 2.6: Templates en voorbeelden

Stockfoto's & Clip art

Noot: afbeeldingen en clip art uit programma's als Microsoft Word en Microsoft PowerPoint kunnen zonder naamsvermelding worden gebruikt.

In de literatuurlijst

Reago, A., & McClarren, C. (2022). European starling [Photograph]. Flickr. https://www.flickr. com/
photos/wildreturn/52559697939/
 

 • Begin de referentie met de echte naam van de maker, indien bekend. Als alleen de gebruikersnaam van de maker bekend is, geef dan de gebruikersnaam (zoals in het voorbeeld onder de rechtertab).
 • Vermeld het publicatiejaar. Als het publicatiejaar niet kan worden vastgesteld, gebruik dan "z.d." (voor "zonder datum"), zoals in het voorbeeld onder de rechtertab.
 • Vermeld de titel van de afbeelding (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe aan de titel (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de foto). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld vervolgens de naam van de website. Het eerste woord en alle kernwoorden krijgen een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL van de afbeelding (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Reago & McClarren, 2022)

Narratieve verwijzing: Reago en McClarren (2022) 

Let op Gebruik dit format als je in de tekst verwijst naar een stockfoto waarbij je het werk niet hebt gereproduceerd. Doe je dat wel, dan is dit een vorm van letterlijk citeren. Je moet dan onder de afbeelding een noot toevoegen met informatie over de afbeelding. Hoe je precies te werk moet gaan bij het overnemen van een visueel werk wordt uitgelegd in subsectie 2.5: Figuren of tabellen overnemen uit een andere bron en 2.6: Templates en voorbeelden

Afbeeldingen en clip art uit programma's als Microsoft Word en Microsoft PowerPoint kunnen zonder naamsvermelding worden gebruikt.

In de literatuurlijst

Maluson. (z.d.). Healthy posture [Clip art]. Gograph. https://www.gograph.com/clipart/healthy-posture-gg54139607.html

 • Begin de referentie met de echte naam van de maker, indien bekend. Als alleen de gebruikersnaam van de maker bekend is, geef dan de gebruikersnaam.
 • Vermeld het publicatiejaar. Als het publicatiejaar niet kan worden vastgesteld, gebruik dan "z.d." (voor "zonder datum"). 
 • Vermeld de titel van de afbeelding (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe aan de titel (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de clip art). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld vervolgens de naam van de website. Het eerste woord en alle kernwoorden krijgen een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL van de afbeelding (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzingen: (Maluson, z.d.)

Narratieve verwijzingen: Maluson (z.d.)

Let op Gebruik dit format als je in de tekst verwijst naar clip art, waarbij je het werk niet hebt gereproduceerd. Doe je dat wel, dan is dit een vorm van letterlijk citeren. Je moet dan onder de afbeelding een noot toevoegen met informatie over de afbeelding. Hoe je precies te werk moet gaan bij het overnemen van een visueel werk wordt uitgelegd in subsectie 2.5: Figuren of tabellen overnemen uit een andere bron en 2.6: Templates en voorbeelden

PowerPoint-slides

In de literatuurlijst

Vanderbauwhede, W. (2020, 24 januari). A few thoughts on work-life balance [PowerPoint slides]. Slideshare. https://www.slideshare.net/WimVanderbauwhede/a-few-thoughts-on-work-lifebalance

 • Begin de referentie met de de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de auteur(s) .
 • Geef een zo specifiek mogelijke datum.
 • Vermeld de titel van de presentatie (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe aan de titel (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de PowerPoint-slides). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld de naam van de website waar de presentatie staat. Het eerste woord en alle kernwoorden krijgen een hoofdletter. 
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Vanderbauwhede, 2020)

Narratieve verwijzing: Vanderbauwhede (2020)

Als je dit format gebruikt moeten de PowerPoint-slides toegankelijk zijn voor lezers, ook al zijn dit alleen je docent en je medestudenten. Let op: als de PowerPoint-slides alleen voor jouzelf toegankelijk zijn, beschouw ze dan als persoonlijke communicatie. Je verwijst alleen in de tekst naar persoonlijke communicatie.

In de literatuurlijst

Van Wingerden, M. (2021, 21 maart). Noise, powerspectra & baseline normalization [PowerPoint-slides]. Canvas@TiU. https://tilburguniversity.instructure.com/

 • Begin de referentie met de de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de auteur(s).
 • Geef een zo specifiek mogelijke datum.
 • Vermeld de titel van de presentatie (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe aan de titel (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de PowerPoint-slides). Merk op dat het titelelement pas wordt afgesloten (met een punt) na de vormspecifieke beschrijving.
 • Vermeld de naam van de website waar de presentatie te vinden is (het eerste woord en alle kernwoorden krijgen een hoofdletter). In dit voorbeeld is dit de Canvasomgeving van Tilburg University. 
 • Sluit de referentie af met de URL. Geef de URL van de loginpagina voor sites waarvoor een login vereist is.
 • Zet geen punt achter de URL.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Van Wingerden, 2021)

Narratieve verwijzing: Van Wingerden (2021)

Infographic

In de literatuurlijst

Cobrin, M. (2014). The art history timeline [Infographic]. Behance. http://https://www.behance.net/
gallery/17308455/The-Art-History-Timeline

Raad van de Europese Unie. (2021). De EU in de ruimte [Infographic]. https://www.consilium. europa.eu/
nl/infographics/eu-in-space/

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de auteur(s) of de volledige naam van de organisationele auteur.
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van de infographic (cursief). 
 • Voeg een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe aan de titel (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de infographic). Merk op dat het titelelement pas na de vormspecifieke beschrijving wordt afgesloten.
 • Hierna volgt de naam van de publicerende organisatie. Dit is de website waar je de figuur gevonden hebt. Wanneer de auteur en de publicerende organisatie identiek zijn (zoals in het tweede voorbeeld), wordt – om herhaling te voorkomen – de publicerende organisatie weggelaten uit het bronelement.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzingen: (Cobrin, 2014; Raad van de Europese Unie, 2021)

Narratieve verwijzingen: Cobrin (2014) en Raad van de Europese Unie (2021)

Let op Gebruik dit als je in de tekst verwijst naar een infographic, waarbij je het werk niet hebt gereproduceerd. Doe je dat wel, dan is dit een vorm van letterlijk citeren. Je moet dan onder de afbeelding een noot toevoegen met informatie over de afbeelding. Hoe je precies te werk moet gaan bij het overnemen van een visueel werk wordt uitgelegd in subsectie 2.5: Figuren of tabellen overnemen uit een andere bron en 2.6: Templates en voorbeelden