Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

3.2 Afkortingen

De volgende afkortingen worden gebruikt in de literatuurlijst:

Engels Nederlands
ed. edition ed. editie
Rev. ed. Revised edition Herz. ed. Herziene editie
2nd ed. second edition 2e ed. tweede editie
Ed./Eds. Editor/Editors Red./Reds. Redacteur/Redacteurs
n.d. no date z.d. zonder datum
p./pp. page/pages p./pp. pagina/pagina’s
Vol./Vols. Volume (als in: Vol. 4/Vols. 1–4) Vol./Vols. Volume/Volumes (als in: Vol. 4/Vols. 1–4)
No. Number Nr. Nummer