Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.8 Audiovisuele werken

Op deze pagina:

TED-talk

In de literatuurlijst

Nuzzo, J. B. (2021, december). 3 ways to prepare society for the next pandemic [Video]. TED Conferences. https://www.ted.com/talks/jennifer_b_nuzzo_3_ways_to_prepare_society_for_the_next_pandemic

 • Begin de referentie met de achternaam en voorletter(s) van de spreker.
 • Geef de specifieke datum van de TED-talk: jaar/maand of jaar/dag/maand.
 • Vermeld de titel van de TED-talk (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Neem na de titel een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken op (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de TED-talk). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld vervolgens de naam van de publicerende organisatie/website. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Nuzzo, 2021)

Narratieve verwijzing: Nuzzo (2021) 

In de literatuurlijst

TED. (2022, 14 april). Elon Musk talks Twitter, Tesla and how his brain works — live at TED2022 [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=cdZZpaB2kDM

 • Begin de referentie met de achternaam en voorletter(s) van de eigenaar van het YouTube-account.
 • Geef de specifieke datum van de TED-talk: jaar/maand of jaar/dag/maand.
 • Vermeld de titel van de TED-talk (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg na de titel een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken toe (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de TED-talk). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Gewoonlijk wordt na de titel de naam van de publicerende organisatie/website vermeld. Als de auteur en de publicerende organisatie samenvallen wordt deze weggelaten, zoals in dit voorbeeld.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (TED, 2022)

Narratieve verwijzing: TED (2022)

Webinar (geregistreerd)

Let op Het webinar moet vindbaar zijn op het web. Naar webinars die niet zijn geregistreerd en gepubliceerd wordt alleen in tekst verwezen, als persoonlijke communicatie.

In de literatuurlijst

Boycott, K., Gahl, W. A., Mandel, J.-L., & O’Donnell-Luria, A. (2021). The poor diagnosis of rare diseases: Overcoming deficits in information, awareness, and understanding [Webinar]. Science/AAAS Custom Publishing Office. https://www.sciencemag.org/custom-publishing/webinars/poor-diagnosis-rare-diseases-overcoming-deficits-information-awareness

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de spreker(s), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Geef de titel van het webinar (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Neem na de titel een vormspecifieke beschrijving op tussen vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van het webinar). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld hierna de naam van de publicerende organisatie/website. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL van het webinar (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Boycott et al., 2021)

Narratieve verwijzing: Boycott et al. (2021)

YouTube video of een andere streaming video

In de literatuurlijst

Jones, O. (2021). Paul Krugman meets Owen Jones: Zombies, right-wing lies, bidenomics, and Bernie Sanders [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_Xe4Zo0Nudw

 • Begin de referentie met de persoon of organisatie die de video heeft geüpload (zelfs als dit niet de makers van de video zijn), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Geef de titel van de video (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld hierna de naam van de publicerende organisatie/website.
 • Neem na de titel een vormspecifieke beschrijving op tussen vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de video). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld dan de naam van de streaming videosite die de video host. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL van de video (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Jones, 2021)

Narratieve verwijzing: Jones (2021)

Podcast (audio, video)

In de literatuurlijst

Barbaro, M. (Host). (2017–heden). The Daily [Audiopodcast]. The New York Times. https://www.nytimes.com/column/the-daily

Lathan, V., & Lindsay, R. (Hosts). (2020–heden). Higher learning with Van Lathan and Rachel Lindsay [Videopodcast]. Spotify. https://open.spotify.com/show/4hI3rQ4C0e15rP3YKLKPut?si=dfb65ac10c3b40f5

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de host(s). Voeg tussen ronde haken het woord "Host" of "Hosts" toe (in het Nederlands is deze Engelstalige benaming ingeburgerd).
 • Vermeld de periode waarin de podcast beschikbaar was. 
 • Geef de titel van de podcast (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Neem na de titel een vormspecifieke beschrijving op tussen vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de podcast). Merk op dat pas hierna het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld vervolgens de publicerende organisatie/website.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Barbaro, 2017–heden; Lathan & Lindsay, 2020–heden)

Narratieve verwijzing: Barbaro (2017–heden) en Lathan en Lindsay (2020–heden)

In de literatuurlijst

Hooper, R. (Host). (2021, 15 april). Musical spider’s webs; magic mushrooms for treating depression; the sound of coronavirus (Nr. 63) [Audiopodcast aflevering]. In New Scientist Weekly. New Scientist. https://www.newscientist.com/podcasts/63-musical-spider-s-webs-magic-mushrooms-for-treating-depression- the-sound-of-coronavirus/

Vogt, P. J., Goldman, A., & Dzotsi, E. (Hosts). (2020, 12 november). The confetti cannon (Nr. 169) [Videopodcastaflevering]. In Reply All. Gimlet. https://gimletmedia.com/shows/reply-all/dvh64g/169-the-confetti-cannon

Garrett, G. (Host). (2021, 16 april). The septendecennial sing-along [Audiopostcastaflevering]. In Radiolab. WNYC Studios. https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/articles/septendecennial-sing-along

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de presentator(en). Voeg tussen ronde haken het woord "Host" of "Hosts" toe (in het Nederlands is deze Engelstalige benaming ingeburgerd).
 • Geef de specifieke datum waarop de podcastaflevering voor het eerst beschikbaar was (jaar/dag/maand).
 • Hierna volgt de titel van de aflevering. Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld na de titel van de aflevering het afleveringsnummer tussen ronde haken. Als de afleveringen niet genummerd zijn (zoals in het derde voorbeeld), laat dan het afleveringsnummer weg uit de referentie.
 • Neem na de titel en (indien aanwezig) het afleveringsnummer een vormspecifieke beschrijving op tussen vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de podcastaflevering). 
 • Vermeld de titel van de podcast (cursief), voorafgegaan door “In”.
 • Geef hierna de naam van de publicerende organisatie (de uitgever).
 • Sluit de referentie af met de URL van de podcastaflevering (voeg geen punt toe na de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Hooper, 2021; Vogt et al., 2020; Garrett, 2021)

Narratieve verwijzing: Hooper (2021), Vogt et al. (2020) en Garrett (2021)