Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

2.2 Toegestane wijzigingen

Letterlijke citaten moeten in principe exact hetzelfde zijn als de originele tekst. Kleine wijzigingen mogen echter wel worden aangebracht. Zo is het acceptabel om:

 • De eerste letter van een zin te veranderen in een hoofdletter of een kleine letter.
 • Leestekens aan het eind van een zin te veranderen.
 • Het woord [sic] in te voegen, cursief en tussen vierkante haken, onmiddellijk na een fout in de geciteerde tekst.
 • Delen van de tekst weg te laten. Gebruik drie ellipspunten met spaties ertussen om de weggelaten woorden in een zin te vervangen:
  Rosenbaum (2023) voorspelde dat “restrained eaters confronted with diet products and slim images . . . will be reminded of their restricted eating behavior and eat less” (p. 273).

  Als je tekst tussen zinnen weglaat zet je de ellipspunten achter de punt die volgt na de voorgaande zin:

  De aanloop naar een burn-out kan jaren in beslag nemen: “stress becomes negative, resulting in strain. . . . Typically, burned-out patients are 40+” (Mattingly, 2019, p. 165).
 • Eén of meer woorden te benadrukken door ze te cursiveren en direct daarna te vermelden: [nadruk toegevoegd].
  Thompson (2021) stelt dat “the behaviors were never exhibited again [nadruk toegevoegd], even when real drugs were administered” (p. 817).
 • Om syntactische redenen of ter verduidelijking tekst tussen vierkante haken toe te voegen:
  Eerder onderzoek wees uit dat “parents’ education and occupational status were strong predictors of the amount of time [school-age] children spent watching television” (Camphuyzen & Taylor, 2020, p. 248).