Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

3. Literatuurlijst

Welke werken horen in de literatuurlijst, en welke niet?

Werken waarnaar je in de tekst verwijst neem je op  

In de literatuurlijst (ook wel referentielijst of bronnenlijst genoemd) worden alleen werken opgenomen waarnaar je in de tekst verwijst. Bronnen die je wel hebt geraadpleegd, maar waarnaar niet wordt verwezen in de tekst, laat je weg.

... met uitzondering van

  • zeer oude klassieke werken;
  • religieuze teksten die systematisch genummerd zijn door alle edities heen (zoals de Bijbel);
  • websites als geheel;
  • titels van periodieke werken (bv. tijdschriften);
  • veelgebruikte software of apps;
  • persoonlijke communicatie.