Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.4 Werken met een onbekende auteur

Let op Als de auteur van een werk uitdrukkelijk met “Anonymous”of ”Anoniem” wordt aangeduid verwijs je met deze benaming naar het werk (zie onderstaande tekstbox voor een voorbeeld).

Wat voor werken staan op zichzelf?

Voorbeelden van werken die op zichzelf staan zijn:

 • boeken;
 • rapporten;
 • periodieke werken (bv. tijdschriften, magazines, kranten, blogs);
 • webpagina's;
 • podcasts.

Bij opzichzelfstaande werken komt de titel op de positie van de auteur

Gebruik de gecursiveerde titel om naar het werk te verwijzen. Bij lange titels verwijs je met een verkorte gecursiveerde titel. Bepaalde woorden in de (verkorte) titel krijgen een hoofdletter:

 1. het eerste woord van de titel en de (eventuele) ondertitel;
 2. kernwoorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en voornaamwoorden); 
 3. alle woorden met vier of meer letters (zoals: tussen, over, between, against).

Voorbeeld

De titel van het hieronder geciteerde werk is: About marriages that work: Marriage secrets from couples married 25 years or more.

 • Parenthetische verwijzing
  Stellen die jong getrouwd zijn geven blijk van een lager niveau van huwelijkstevredenheid (About Marriages That Work, 2023).
 • Narratieve verwijzing
  Volgens About Marriages That Work (2023) geven stellen die jong getrouwd zijn blijk van een lager niveau van huwelijkstevredenheid.
  In de literatuurlijst wordt de volledige titel (niet cursief) vermeld op de positie van de auteur. Alleen het eerste woord van de titel en de ondertitel, en eventuele eigennamen krijgen een hoofdletter.

Let op Als de auteur van een werk uitdrukkelijk met “Anonymous”/”Anoniem” wordt aangeduid verwijs je met deze benaming naar het werk. Zie onderstaande tekstbox.

Wat voor werken zijn onderdeel van een groter geheel?

Voorbeelden zijn:

 • artikelen in tijdschriften, magazines en kranten;
 • hoofdstukken uit geredigeerde boeken;
 • blogposts;
 • podcastafleveringen.

Bij werken die onderdeel zijn van een groter geheel komt de titel op de positie van de auteur 

Verwijs met de titel – tussen dubbele aanhalingstekens – naar het werk (bij lange titels gebruik je een verkorte titel). Schrijf daarbij met een hoofdletter:

 1. het eerste woord van de titel en de (eventuele) ondertitel;
 2. belangrijke woorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en voornaamwoorden); 
 3. alle woorden met vier of meer letters (zoals: tussen, over, between, against).

Voorbeeld

De titel van het hieronder geciteerde werk is: Fighting against plagiarism in Dutch universities: The need for intellectual honesty.

 • Parenthetische verwijzing
  Tegenwoordig gebruikt elke Nederlandse universiteit plagiaatsoftware (“Fighting Against Plagiarism,” 2021).
 • Narratieve verwijzing
  Volgens “Fighting Against Plagiarism (2021) gebruikt elke Nederlandse universiteit tegenwoordig plagiaatsoftware.
  In de literatuurlijst wordt de volledige titel (zonder dubbele aanhalingstekens) vermeld. Alleen het eerste woord van de titel en de ondertitel, en eventuele eigennamen krijgen een hoofdletter.

Werken met een anonieme auteur

Let op Alleen als de auteur van een werk uitdrukkelijk met “Anonymous”/”Anoniem” wordt aangeduid verwijs je met deze benaming naar het werk. Als de auteur onbekend is, gebruik dan het format dat hierboven beschreven wordt.

 • Parenthetische verwijzing
  Een artikel in de New York Times beschrijft de opkomst van Islamitische Staat (IS) in 2014-2015 (Anoniem, 2016).
 • Narratieve verwijzing
  In een artikel in de New York Times beschrijft Anoniem (2016) de opkomst van Islamitische Staat (IS) in 2014-2015.