Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.2 Boeken of e-books

Op deze pagina:

Boek of e-book

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Henderson, A., & Wyn Jones, R. (2021). Englishness: The political force transforming Britain. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198870784.001.0001

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Henderson & Wyn Jones, 2021)

Narratieve verwijzing: Henderson en Wyn Jones (2021)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Wang, P. (2020). The economics of foreign exchange and global finance (3e ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59271-7

Greenberg, L. S. (2017). Emotion-focused therapy (Herz. ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/15971-000

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en eventuele eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Neem de editie-informatie direct na de titel op, niet cursief en in ronde haken. Gebruik geen superscript (2e). Vermeld (Herz. ed.) als het gaat om een herziene editie, zoals in het tweede voorbeeld. Bij een latere en tevens herziene editie vermeld je bv.: "(3e herz. ed.)".
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Wang, 2020; Greenberg, 2017)

Narratieve verwijzing: Wang (2020) en Greenberg (2017)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Owusu-Apenten, R., & Vieira, E. R. (2023). Elementary Food Science. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65433-7

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • De titel van de serie wordt niet opgenomen in de referentie (dit boek maakt bijvoorbeeld deel uit van Food Science Text Series).
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Owusu-Apenten & Vieira, 2023)

Narratieve verwijzing: Owusu-Apenten en Vieira (2023)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Taylor, S. E., Singer, J. E., & Baum, A. (Reds.). (2022). Handbook of psychology and health (Vol. IV). Social psychological aspects of health. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003044307

Burns, D., Howard, J., & Ospina, S. (Reds.). (2021). The SAGE handbook of participatory research and inquiry (Vol. 2). SAGE. https://dx.doi.org/10.4135/9781529769432

 • Begin de referentie met de na(a)m(en) en de voorletter(s) van de auteur(s)/redacteur(s) van het boekdeel. Voeg bij geredigeerde boeken na de achternaam van de redacteur tussen ronde haken de afkorting “Red.” toe. Bij meerdere redacteurs wordt dit “Reds.”.
 • Hierna volgt het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het deel (cursief).
  • Als het boek een afzonderlijke titel heeft, vermeld dan het volumenummer en de afzonderlijke titel na de hoofdtitel (beide cursief, zoals in het eerste voorbeeld). Voor beide titels geldt dat het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen een hoofdletter krijgen.
  • Als het boek geen afzonderlijke titel heeft, zet dan het volumenummer (niet cursief) tussen ronde haken (zoals in het tweede voorbeeld). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Taylor et al., 2022; Skeggs et al., 2022)

Narratieve verwijzing: Taylor et al. (2022) en Skeggs et al. (2022)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Solan, A. (2019). Treating lupus: Advancements in autoimmune diseases. Oxford University Press.

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en eventuele eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.

Bij boeken die afkomstig zijn uit een bibliotheekdatabase neem je de naam van de database niet op in de referentie.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Solan, 2019)

Narratieve verwijzing: Solan (2019)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Tolstoj, L. (1982). War and peace (R. Edmonds, Vert.). Penguin Books. (Originele werk gepubliceerd 1978)

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef na de titel de naam van de vertaler in dit format: (Voorletter(s), Achternaam, Vert.).
 • Hierna volgt de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Vermeld tot slot het jaar waarin het boek in de originele taal is gepubliceerd, in dit format: (Originele werk gepubliceerd XXXX). 
 • Sluit de referentie niet af met een punt. 

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Tolstoj, 1978/1982)

Narratieve verwijzing: Tolstoj (1978/1982)

Merk op dat de verwijzingen in de tekst twee jaren bevatten: het publicatiejaar van het oorspronkelijke boek en het publicatiejaar van de vertaling, gescheiden door een slash.

Geredigeerd boek of e-book

Geredigeerde boeken of bundels zijn compilaties van hoofdstukken die geschreven zijn door verschillende auteurs. Ze worden geredigeerde boeken genoemd omdat ze worden samengesteld door één of meerdere redacteur(s), die andere auteurs met expertise op een bepaald wetenschapsgebied aantrekken om hoofdstukken over deelonderwerpen te schrijven.

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Ollendick, T. H., White, S. W., & White, B. A. (Reds.). (2018). The Oxford handbook of clinical child and adolescent psychology. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/
9780190634841.001.0001

 • Begin de referentie met de na(a)m(en) van de redacteur(s). Voeg aan de naam van de (laatste) redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs).
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Ollendick et al., 2018)

Narratieve verwijzing: Ollendick et al. (2018)

Geredigeerde boeken of bundels zijn compilaties van hoofdstukken die geschreven zijn door verschillende auteurs. Ze worden geredigeerde boeken genoemd omdat ze worden samengesteld door één of meerdere redacteur(s), die andere auteurs met expertise op een bepaald wetenschapsgebied aantrekken om specifieke hoofdstukken te schrijven. 

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Barney, M. B., & Bryant, I. K. (Reds.). (2021). Second language acquisition (2e ed.). Routledge.

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de redacteur(s). Voeg aan de naam van de (laatste) redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs).
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.

Bij boeken die afkomstig zijn uit een bibliotheekdatabase neem je de naam van de database niet op in de referentie.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Barney & Bryant, 2021

Narratieve verwijzing: Barney en Bryant (2021)

Geredigeerde boeken of bundels zijn compilaties van hoofdstukken die geschreven zijn door verschillende auteurs. Ze worden geredigeerde boeken genoemd omdat ze worden samengesteld door één of meerdere redacteur(s), die andere auteurs met expertise op een bepaald wetenschapsgebied aantrekken om specifieke hoofdstukken te schrijven. 

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Bradley, S., & Green, C. (Reds.). (2020). The economics of education: A comprehensive overview (2e ed.). Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2017-0-02304-2

Bakker, A., & Van den Berg, T. (Reds.). (2020). Tax accounting: Unravelling the mystery of income taxes (2e herz. ed.). IBFD Publications.

 • Begin de referentie met de na(a)m(en) van de redacteur(s). Voeg aan de naam van de (laatste) redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs).
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Neem de editie-informatie direct na de titel op, niet cursief en in ronde haken. Gebruik geen superscript (2e). Vermeld "(herz. ed.)" als het gaat om een herziene editie. Bij een latere en tevens herziene editie vermeld je "(2e herz. ed.)", zoals in het tweede voorbeeld.
 • Geef de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Als het boek een DOI heeft sluit je de referentie af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Bradley & Green, 2020)

Narratieve verwijzing: Bradley en Green (2020)

Hoofdstuk (met DOI) in een geredigeerd boek of e-book

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Simonton, D. K. (2019). Talent development in the domain of academic psychology. In R. F. Subotnik, Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Reds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 201–224). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-010

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s) van het hoofdstuk, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het hoofdstuk. Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld daarna de voorletter(s) en achterna(a)m(en) – in die volgorde – van de redacteur(s) van het geredigeerde boek. Voeg aan de naam van de (laatste) redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs). Laat de naam van de (eerste) redacteur voorafgaan door “In.”
 • Vermeld de titel van het geredigeerde boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter. Let op de komma tussen "(Reds.)" en de titel van het boek.
 • Vermeld hierna het paginabereik van het hoofdstuk. Scheid de paginanummers met een en dash (–).
 • Geef de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de DOI van het hoofdstuk, ongeacht of je het hoofdstuk online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

Bij boekhoofdstukken die afkomstig zijn uit een bibliotheekdatabase neem je de naam van de database niet op in de referentie.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Simonton, 2019)

Narratieve verwijzing: Simonton (2019)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Mona, L. R., Hayward, H., & Cameron, R. P. (2019). Cognitive behavior therapy and people with disabilities. In G. Y. Iwamasa, & P. A. Hays (Reds.), Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision (2e ed., pp. 257–285). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119-011

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s) van het hoofdstuk, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het hoofdstuk. Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld daarna de voorletter(s) en achterna(a)m(en) – in die volgorde – van de redacteur(s) van het geredigeerde boek. Voeg aan de naam van de (laatste) redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs). Laat de naam van de (eerste) redacteur voorafgaan door “In.”
 • Vermeld de titel van het geredigeerde boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter. Let op de komma tussen "(Reds.)" en de titel van het boek.
 • Na de titel volgt de editie-informatie en, gescheiden door een komma en een spatie, het paginabereik van het hoofdstuk tussen ronde haken. Bij een herziene editie vermeld je: (Herz. ed., pp. xxx–xxx). Scheid de paginanummers met een en dash (–).
 • Geef de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de DOI van het hoofdstuk, ongeacht of je het hoofdstuk online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

Bij boekhoofdstukken die afkomstig zijn uit een bibliotheekdatabase neem je de naam van de database niet op in de referentie.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Mona et al., 2021)

Narratieve verwijzing: Mona et al. (2021)

Hoofdstuk (zonder DOI) in een geredigeerd boek of e-book

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Lynch, A. (2019). Malory and emotion. In M. Leitch, & C. Rushton (Red.),  A new companion to Malory, pp. 177–190. D. S. Brewer.

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s) van het hoofdstuk, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het hoofdstuk. Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld daarna de voorletter(s) en achterna(a)m(en) – in die volgorde – van de redacteur(s) van het geredigeerde boek. Voeg aan de naam van de (laatste) redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs). Laat de naam van de (eerste) redacteur voorafgaan door “In.”
 • Vermeld de titel van het geredigeerde boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter. Let op de komma tussen "(Red.)" en de titel van het boek.
 • Vermeld hierna het paginabereik van het hoofdstuk. Scheid de paginanummers met een en dash (–).
 • Sluit de referentie af met de naam van de uitgever zoals deze vermeld staat op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.

Bij boekhoofdstukken die afkomstig zijn uit een bibliotheekdatabase neem je de naam van de database niet op in de referentie.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Lynch, 2019)

Narratieve verwijzing: Lynch (2019)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Valkenburg, P. M., & Oliver, M. B. (2020). Media effects theories: An overview. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Reds.), Media effects: Advances in theory and research (4e ed., pp. 16–35). Routledge.

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s) van het hoofdstuk, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het hoofdstuk. Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld daarna de voorletter(s) en achterna(a)m(en) – in die volgorde – van de redacteur(s) van het geredigeerde boek. Voeg aan de naam van de (laatste) redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs). Laat de naam van de (eerste) redacteur voorafgaan door “In.”
 • Vermeld de titel van het geredigeerde boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter. Let op de komma tussen de achternaam van de (laatste) redacteur en de titel van het boek.
 • Na de titel volgt de editie-informatie en, gescheiden door een komma en een spatie, het paginabereik van het hoofdstuk tussen ronde haken. Bij een herziene editie vermeld je: (Herz. ed., pp. xxx–xxx). Scheid de paginanummers met een en dash (–).
 • Sluit de referentie af met de naam van de uitgever zoals deze vermeld staat op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC) weg.

Bij boekhoofdstukken die afkomstig zijn uit een bibliotheekdatabase neem je de naam van de database niet op in de referentie.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Valkenburg & Oliver, 2020)

Narratieve verwijzing: Valkenburg en Oliver (2020)

Meerdelig werk als geheel & Boekdeel van een meerdelig werk

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Churchill, W. S. (1956-1958). A history of the English-speaking peoples (Vols. 1–4). Dodd, Mead & Company.

Travis, C. B., & White, J. W. (Reds.). (2018). APA handbook of the psychology of women (Vols. 1–2). American Psychological Association.

 • Begin de referentie met de na(a)m(en) en de voorletter(s) van de auteur(s)/redacteur(s) van het boekdeel. Voeg bij geredigeerde boeken na de achternaam van de redacteur tussen ronde haken de afkorting “Red.” toe. Bij meerdere redacteurs wordt dit “Reds.”.
 • Hierna volgt het publicatiejaar. Als de werk gepubliceerd is in meerdere jaren, geef dan het jaarbereik (zoals bij het eerste voorbeeld).
 • Vermeld de titel van het meerdelige werk (cursief).
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Heeft het werk geen DOI, dan is de referentie klaar. Heeft het werk wel een DOI, sluit de referentie dan af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen. Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzingen: (Churchill, 1956-1958; Travis & White, 2018)

Narratieve verwijzingen: Churchill (1956-1958) en Travis en White (2018)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Churchill, W. S. (1956). The birth of Britain (Vol. 1).  A history of the English-speaking peoples. Dodd, Mead & Company.

Kiple, K. F., & Ornelas, K. C. (2008). The Cambridge world history of food (Vol. 1). Cambridge University Press.

 • Begin de referentie met de na(a)m(en) en de voorletter(s) van de auteur(s)/redacteur(s) van het boekdeel. Voeg bij geredigeerde boeken na de achternaam van de redacteur tussen ronde haken de afkorting “Red.” toe. Bij meerdere redacteurs wordt dit “Reds.”.
 • Hierna volgt het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het deel (cursief).
  • Als het boek een afzonderlijke titel heeft, vermeld dan het volumenummer en de afzonderlijke titel na de hoofdtitel (beide cursief, zoals in het eerste voorbeeld). Voor beide titels geldt dat het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen een hoofdletter krijgen.
  • Als het boek geen afzonderlijke titel heeft, zet dan het volumenummer (niet cursief) tussen ronde haken (zoals in het tweede voorbeeld). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Heeft het werk geen DOI, dan is de referentie klaar. Heeft het werk wel een DOI, sluit de referentie dan af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen. Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzingen: (Churchill, 1956); Kiple & Ornelas, 2008)

Narratieve verwijzingen: Churchill (1956) en Kiple en Ornelas (2008)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Taylor, S. E., Singer, J. E., & Baum, A. (Reds.). (2022). Handbook of psychology and health: Vol. IV. Social psychological aspects of health. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003044307

Hauhart, R. C., & Sardoč, M. (Reds.) (2022). The Routledge handbook on the American Dream (Vol. 2). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003326243

 • Begin de referentie met de naam en de voorletter(s) van de redacteur. Let op: het gaat om de redacteur van de meerdelige set, ook als het boekdeel een andere redacteur heeft. Voeg na de achternaam van de redacteur tussen ronde haken de afkorting “Red.” toe, of  “Reds.” bij meerdere redacteurs.
 • Hierna volgt het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het deel (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
  • Als het boek een eigen titel heeft, vermeld dan het volumenummer en de afzonderlijke titel na de hoofdtitel(beide cursief, zoals in het eerste voorbeeld). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
  • Als het boek geen afzonderlijke titel heeft, zet dan het volumenummer (niet cursief) tussen ronde haken (zoals in het tweede voorbeeld). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Heeft het werk geen DOI, dan is de referentie klaar. Heeft het werk wel een DOI, sluit de referentie dan af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen. Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzingen: (Taylor et al., 2022; Hauhart & Sardoč, 2022)

Narratieve verwijzingen: Taylor et al. (2022) en Hauhart en Sardoč (2022)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Lerner, R. M. (Red.). (2015). Handbook of child psychology and developmental science: Vol 2. Cognitive processes (7e ed.). Wiley.

Sowers, K. M., & Dulmus, C. N. (Reds.). (2008). Comprehensive handbook of social work and social welfare: Vol. 3. The practice of work (4e ed.). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470373705

Taussig, F. W. (1921). Principles of economics (3e herz. ed., Vol. 2). Macmillan.

 • Begin de referentie met de auteur of redacteur. Let op: bij geredigeerde boekdelen gaat het om de redacteur (editor-in-chief) van de meerdelige set, ook als het boekdeel een andere redacteur heeft. (In het eerste voorbeeld zijn de redacteuren van het boekdeel  L. S. Liben en R. M. Müller, terwijl is R.M. Lerner de editor-in-chief is.)
 • Voeg na de achternaam van de redacteur tussen ronde haken de afkorting “Red.” toe, of  “Reds.” bij meerdere redacteurs.
 • Hierna volgt het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boekdeel (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
  • Als het boekdeel een eigen titel heeft (zoals in het eerste en tweede voorbeeld): vermeld het volumenummer en de afzonderlijke titel na de hoofdtitel (beide cursief, zoals in het eerste voorbeeld). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter. Neem na de titel de editie-informatie op, niet cursief en tussen ronde haken. Gebruik geen superscript (bv. 2e). 
  • Als het boek geen afzonderlijke titel heeft (zoals in het derde voorbeeld): neem na de titel het volumenummer op, niet cursief en tussen ronde haken. 
 • Vermeld de naam van de uitgever zoals aangegeven op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Heeft het werk geen DOI, dan is de referentie klaar. Heeft het werk wel een DOI, sluit de referentie dan af met de DOI, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen. Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzingen: (Lerner, 2015; Sowers & Dulmus, 2008; Taussig, 1921)

Narratieve verwijzingen: Lerner (2015), Sowers en Dulmus (2008), en Taussig (1921)

Hoofdstuk (met DOI) in een boekdeel van een meerdelig werk 

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Enns, Z. C. (2018). Feminist therapy and empowerment. In C. B. Travis & J. W. White (Reds.), APA handbook of the psychology of women: Vol. 2. Perspectives on women's private and public lives (pp. 3–19). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000060-001

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s) van het hoofdstuk, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het hoofdstuk. Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld daarna de voorletter(s) en achterna(a)m(en) – in die volgorde – van de redacteur(s). Let op: het gaat om de redacteur van de meerdelige set, ook als het boekdeel een andere redacteur heeft. Voeg na de achternaam van de redacteur tussen ronde haken de afkorting “Red.” toe, of  “Reds.” bij meerdere redacteurs. Laat de naam van de (eerste) redacteur voorafgaan door “In.”
 • Vermeld de titel van het geredigeerde boekdeel (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter. Let op de komma tussen "(Reds.)" en de titel van het boek.
 • Vermeld hierna het paginabereik van het hoofdstuk. Scheid de paginanummers met een en dash (–).
 • Geef de naam van de uitgever zoals vermeld op het boek, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de DOI van het hoofdstuk, ongeacht of je het hoofdstuk online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Enns, 2018)

Narratieve verwijzing: Enns (2018)

E-book, geredigeerd e-book & audioboek (alle met een non-database URL)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Christian, B., & Griffiths, T. (2016). Algorithms to live by: The computer science of human decisions. Henry Holt and Co. http://a.co/7qGBZAk

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s) van het e-boek, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voor e-books wordt het bestandsformaat, het platform of het apparaat (bv. Kindle) niet vermeld in de referentie (het voorbeeld is een Kindle-boek).
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het werk, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC) weg.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Christian & Griffiths, 2016)

Narratieve verwijzing: Christian en Griffiths (2016)

Geredigeerde boeken of bundels zijn compilaties van hoofdstukken die geschreven zijn door verschillende auteurs. Ze worden geredigeerde boeken genoemd omdat ze worden samengesteld door één of meerdere redacteur(s), die andere auteurs met expertise op een bepaald wetenschapsgebied aantrekken om specifieke hoofdstukken te schrijven. Geredigeerde boeken staan op naam van de redacteur(en). Dit in tegenstelling tot “authored” boeken: door één of door meerdere auteurs gezamenlijk geschreven boeken.

In de literatuurlijst

Graham, M., Kitchin, R., Mattern, S., & Shaw, J. (Reds.). (2019). How to run a city like Amazon, and other fables. Meatspace Press. https://issuu.com/meatspacepress/docs/how_to_run_a_city_like
_amazon_and_other_fables

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de redacteur(s) van het geredigeerde e-book. Voeg aan de naam van de (laatste) redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs).
 • Geef het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het e-book (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Bij e-books wordt het bestandsformaat, het platform of het apparaat (bv. Kindle) niet vermeld in de referentie.
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het werk, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC) weg.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Graham et al., 2019)

Narratieve verwijzing: Graham et al. (2019)

In de literatuurlijst

James, C. (2022). Cultural amnesia: Necessary memories from history and the arts [Audiobook]. Audible. https://www.audible.co.uk/pd/Cultural-Amnesia-Audiobook/B004EWII4A (Originele werk gepubliceerd in 2007)

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) van de auteur(s) van het audiobook, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Als een audioboek een beknopte versie is van de tekstversie van het boek, neem dan een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken op na de titel (zoals in het voorbeeld). Laat de vormspecifieke beschrijving weg als het audiobook niet ingekort is.
 • Geef na de titel de naam van de uitgever zoals vermeld op het werk, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC.) weg.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).
 • ls een audioboek in een ander jaar is uitgebracht dan de tekstversie van het boek, vermeld dan na de URL (tussen ronde haken) het publicatiejaar van de tekstversie (zoals in het voorbeeld). Voeg geen punt toe na deze vermelding.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (James, 2022)

Narratieve verwijzing: James (2022)

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e ed., tekstrev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787

 • Begin de referentie met de organisationele auteur en het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het boek (cursief). Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter. Voeg tussen ronde haken de editie-informatie toe (niet cursief).
 • Na de titel van het werk en de editie-informatie zou normaal de uitgever volgen. Omdat de auteur en de uitgever identiek zijn wordt de uitgever echter weggelaten.
 • Sluit de referentie af met de DOI van de DSM, ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (American Psychiatric Association, 2022)

Narratieve verwijzing: American Psychiatric Association (2022)

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

American Psychiatric Association. (2022). Feeding and eating disorders. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e ed., tekstrev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.
9780890425787.x10_feeding_and_eating_disorders

 • Begin de referentie met de organisationele auteur en het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het hoofdstuk. Het eerste woord van de titel, ondertitel (indien aanwezig) en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef daarna de titel van het boek (cursief), voorafgegaan door “In.” Voeg tussen ronde haken de editie-informatie toe (niet cursief).
 • Na de titel van het werk en de editie-informatie zou normaal de uitgever volgen. Omdat de auteur en de uitgever identiek zijn wordt de uitgever echter weggelaten.
 • Sluit de referentie af met de DOI van het hoofdstuk (en niet de DOI van de DSM als geheel), ongeacht of je het boek online of in gedrukte vorm hebt gelezen.
 • Zet geen punt achter de DOI.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (American Psychiatric Association, 2022)

Narratieve verwijzing: American Psychiatric Association (2022)