Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.3 Naslagwerken

Op deze pagina:

Vermelding in een online woordenboek (met raadpleegdatum)

In de literatuurlijst

Merriam-Webster. (z.d.). Paradox. In Merriam-Webster.com dictionary. Geraadpleegd op 14 april 2022, van https://www.merriam-webster.com/dictionary/paradox

American Psychological Association (z.d). Gauss-Markov theorem. In APA dictionary of psychology. Geraadpleegd op 12 april 2022, van https://dictionary.apa.org/gauss-markov-theorem

 • Begin de referentie met de organisationele auteur.
 • Merriam-Webster's Dictionary en APA Dictionary of Psychology worden voortdurend bijgewerkt. Als bij een vermelding in een woordenboek geen datum wordt vermeld, gebruik dan “z.d.” (voor “zonder datum”) op de positie van het publicatiejaar.
 • Hierna volgt de betreffende vermelding.
 • Vermeld de titel van de bron (cursief), voorafgegaan door “In” (niet cursief). Het eerste woord van de titel en eventuele eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL van de vermelding. Omdat beide woordenboeken niet worden gearchiveerd geef je vóór de URL een raadpleegdatum. 
 • Zet geen punt achter de URL.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Merriam-Webster, z.d.; American Psychological Association, z.d.)

Narratieve verwijzing: Merriam-Webster (z.d.) en American Psychological Association (z.d.)

Vermelding in een gedrukt woordenboek

In de literatuurlijst

American Psychological Association. (2015). Mood induction. In APA dictionary of psychology (2e ed., p. 667).

 • Begin de referentie met de organisationele auteur, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Hierna volgt de titel van vermelding.
 • Vermeld de titel van de bron (cursief), voorafgegaan door “In” (niet cursief). Het eerste woord van de titel en eventuele eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Geef na de titel het paginanummer of -bereik van de vermelding tussen ronde haken (niet cursief). Scheid paginanummers met een en dash (bv.: pp. 566–557). Als het gaat om een 2e, latere, of herziene editie, laat dan de editie-informatie voorafgaan aan het paginanummer of -bereik.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (American Psychological Association, 2015)

Narratieve verwijzing: American Psychological Association (2015)

Lemma in een online encyclopedie (individuele auteur)

In de literatuurlijst

Steup, M., & Neta, R. (2020). Epistemology. In E. N. Zalta (Red.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Najaarseditie 2020). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/epistemology

 • Begin de referentie met de na(a)m(en) en de voorletter(s) van de auteur(s) van het lemma, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Hierna volgt de titel van het lemma.
 • Vermeld de voorletter(s) en achterna(a)m(en) – in die volgorde – van de redacteur(s) van de encyclopedie. Voeg aan de achternaam van de redacteur tussen ronde haken toe: “Red.” (bij één redacteur) of "Reds." (bij meerdere redacteurs). Laat de naam van de (eerste) redacteur voorafgaan door “In.”
 • Vermeld de titel van de encyclopedie (cursief). Het eerste woord van de titel en eventuele eigennamen krijgen een hoofdletter. Let op de komma tussen "(Red.)" en de titel van de encyclopedie.
 • Geef na de titel het paginanummer of -bereik van de vermelding tussen ronde haken (niet cursief). Scheid paginanummers met een en dash (bv.: pp. 566–557). Als het gaat om een 2e, latere, of herziene editie, laat dan de editie-informatie voorafgaan aan het paginanummer of -bereik.
 • Vermeld hierna de naam van de uitgever.
 • Sluit de referentie af met een directe link naar het lemma. Omdat The Stanford Encyclopedia of Philosophy wordt gearchiveerd is een raadpleegdatum niet nodig.
 • Zet geen punt achter de URL.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Steup & Neta, 2020)

Narratieve verwijzing: Steup en Neta (2020)

Artikel op Wikipedia

In de literatuurlijst

Participatieladder. (2022, 21 april). In Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=
Participatieladder&oldid=34040095

 • Begin de referentie met de titel van het artikel, omdat de auteur niet bekend is.
 • Geef de exacte datum.
 • Vermeld hierna de titel van de bron (cursief) en laat deze voorafgaan door “In” (niet cursief).
 • Sluit de referentie af met de URL. Geef een gearchiveerde versie van het Wikipedia-artikel, zodat lezers de versie die je hebt gebruikt kunnen opzoeken. Open de gearchiveerde versie van het artikel door te kiezen voor de tab “Geschiedenis” en vervolgens te klikken op de datum en tijd van de versie die je hebt gebruikt.
 • Een raadpleegdatum is niet nodig.
 • Zet geen punt achter de URL.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (“Participatieladder,” 2022)

Narratieve verwijzing: “Participatieladder” (2022)

Let op Ben je student, vraag dan je docent of Wikipedia een geschikte bron is om te gebruiken in je schrijfopdracht.