Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1. Verwijzingen in de tekst

Auteur en publicatiejaar


De APA schrijft voor dat in de tekst kort naar een werk wordt verwezen door auteur en jaar te vermelden. Bij letterlijke citaten moeten bovendien paginanummers (of een andere plaatsaanduiding bij bronnen zonder paginanummers) worden vermeld. 

  • Iedere bron waarnaar in de tekst wordt verwezen moet terugkomen in de literatuurlijst aan het einde van de tekst. Er zijn enkele uitzonderingen. Zie sectie 3 Welke werken horen in de literatuurlijst, en welke niet? 
  • Vice versa geldt hetzelfde: iedere bron in de literatuurlijst moet in de tekst zijn genoemd.

Twee manieren om in de tekst te verwijzen

Een verwijzing in de tekst is parenthetisch (tussen ronde haken geplaatst) of narratief.

  • Bij een parenthetische verwijzing wordt, tussen ronde haken, de auteursnaam en (gescheiden door een komma en spatie) het publicatiejaar ingevoegd.
    (Jones, 2022)
  • Bij een narratieve verwijzing wordt de auteursnaam in de lopende tekst genoemd, en staat alleen het jaar tussen ronde haken.
    Jones (2022)

Meerdere narratieve verwijzingen naar hetzelfde werk binnen een alinea

Binnen een enkele alinea hoeft het jaar na de eerste narratieve verwijzing bij een daaropvolgende narratieve verwijzing naar hetzelfde werk niet opnieuw worden vermeld. Bij een parenthetische verwijzing naar hetzelfde werk moet het jaar echter wél worden vermeld.

Davison (2021) showed that frequent exposure to media violence increased physical and verbal aggression in adolescents and young adults. Davison also found . . . . Furthermore, violent video games had a greater adverse effect than violent television and movies (Davison, 2021).