Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.7 Datasets ǀ Tests, schalen, vragenlijsten

Dataset

Wat is een DOI? 

In de literatuurlijst

Fischer, S., & Orlowski, T. (2020). Child care licensing study, United States, 2017 (ICPSR 37700; Versie V2) [Dataset]. ICPSR. https://doi.org/10.3886/ICPSR37700.v2

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018). Internationale handel; In- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017 [Dataset]. https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/7137shih

 • Begin de referentie met de de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de auteur(s), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Geef de titel van de dataset (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Vermeld na de titel, indien aanwezig, het numerieke identificatienummer en versienummer van de dataset (niet cursief en tussen ronde haken). Zie het eerste voorbeeld.
 • Neem daarna een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken op (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de dataset). Merk op dat pas na de vormspecifieke beschrijving het titelelement wordt afgesloten met een punt.
 • Vermeld de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Laat de naam van de publicerende organisatie weg wanneer de auteur en de publicerende organisatie identiek zijn (zoals in het tweede voorbeeld).
 • Sluit de referentie af met de DOI als de dataset een DOI heeft. Is dit niet het geval, geef dan de URL.
 • Zet geen punt achter de DOI/URL.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Fischer & Orlowski, 2020; Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018)

Narratieve verwijzing: Fischer en Orlowski (2020) en Centraal Bureau voor de Statistiek (2018)

Test, schaal, of vragenlijst

Let op Als een handleiding of andere ondersteunende literatuur beschikbaar is, vermeld deze dan. Citeer de test, schaal of vragenlijst zelf alleen als er geen handleiding of andere ondersteunende literatuur is.

In de literatuurlijst 

Project Implicit. (z.d.). Gender-Science IAT. https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html

 • Begin de referentie met de titel van het meetinstrument, omdat de auteur onbekend is.
 • Vermeld daarna "z.d." (zonder datum), omdat het publicatiejaar onbekend is.
 • Geef de titel van het meetinstrument (cursief). Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Project Implicit, z.d.)

Narratieve verwijzing: Project Implicit (z.d.)

In de literatuurlijst 

Endler, N. S., & Parker, J. D. (2004). Coping Inventory for Stressful Situation (CISS): Technical manual. Pearson.

 • Begin de referentie met de de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de auteur(s), gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van de test, schaal of vragenlijst (cursief). Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de naam van de uitgever. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.

In tde tekst

Parenthetische verwijzing: (Endler & Parker, 2004)

Narratieve verwijzing: Endler en Parker (2004)