Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.12 ChatGPT of andere AI-tools

Chatbots zoals ChatGPT zijn nog vrij nieuw, en docenten kunnen verschillend denken over het gebruik ervan door hun studenten. De American Psychological Association (APA) adviseert studenten om in een methodesectie of een andere relevante sectie van hun paper te beschrijven hoe ze ChatGPT – of een andere AI-tool – in hun onderzoek hebben gebruikt. Dat lijkt een zinnig advies, maar hoe je in je paper of thesis moet documenteren wat je gebruik van ChatGPT precies inhield wordt uiteraard bepaald door je docent.  

Door ChatGPT gegenereerde tekst als output van een algoritme

ChatGPT genereert verschillende reacties op dezelfde prompts (de input die ChatGPT instrueert om de gewenste antwoorden te genereren). Dit houdt in dat de resultaten van een 'chat' met de AI-tool niet worden opgevraagd door de lezer. 

De American Psychological Association behandelt voor de lezer ontoegankelijke bronnen gewoonlijk als persoonlijke communicatie, wat betekent dat wel een verwijzing in de tekst wordt opgenomen, maar geen vermelding in de literatuurlijst. De antwoorden van ChatGPT op prompts hebben echter niets te maken met menselijke communicatie. Het citeren van tekst uit een ChatGPT-sessie lijkt meer op het delen van output van een algoritme. Daarom moet volgens de APA de auteur van het algoritme – het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI – de credits krijgen middels een verwijzing in de tekst en een vermelding in de literatuurlijst. 

Integreren van en verwijzen naar door ChatGPT gegenereerde tekst in je paper

Als je gebruik maakt van informatie die is gegenereerd door AI-tools zoals ChatGPT, Copilot of Google Bard, moet je dit in je tekst vermelden en een verwijzing opnemen:

Bij de prompt "Wat is de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij de behandeling van depressie bij jonge volwassenen?" gaf de tekst die door ChatGPT werd gegenereerd aan dat cognitieve gedragstherapie zeer effectief is bij de behandeling van depressie bij jonge volwassenen: "cognitieve gedragstherapie (CGT) is een van de meest effectieve behandelingen voor depressie bij jonge volwassenen. Verschillende studies hebben aangetoond dat CGT effectief is bij het verminderen van depressieve symptomen en het voorkomen van terugval" (OpenAI, 2024).
  • Geef de prompt die je hebt gebruikt en voeg elk relevant deel van de tekst toe die als antwoord is gegenereerd (tussen dubbele aanhalingstekens). In dit voorbeeld is een kort letterlijk citaat gebruikt. Raadpleeg Sectie 2 voor de opmaak van letterlijke citaten van 40 woorden of meer.
  • OpenAI, het bedrijf dat ChatGPT heeft ontwikkeld, wordt beschouwd als de auteur.
  • Het publicatiejaar is het jaar van de versie die je hebt gebruikt, niet het jaar waarin de tekst is gegenereerd. Klik voor de datum op het vraagtekentje rechtsonder op de website van ChatGPT en kies voor 'Release notes'.