Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

5. Opmaak van een studentenpaper in APA-stijl

Let op Voor de vorm of inhoud van studentenpapers in APA-stijl bestaan geen formele eisen. Volg bij het schrijven van een paper altijd de instructies van je docent op.

Opmaak

Lettertype
Maak een keuze uit:

  • schreefloze lettertypes als 11-punts Calibri, 11-punts Arial, of 10-punts Lucida Sans Unicode, of
  • schreeflettertypes als 12-punts Times New Roman, 11-punts Georgia, of Normal (10-punts) Computer Modern.

Regelafstand

  • Gebruik een dubbele regelafstand voor het paper en de literatuurlijst. 
  • Geen extra witregels voor of na paragrafen.

Kantlijn

  • Gebruik een kantlijn van 1 inch/2,54 cm op alle pagina's.
  • Laat de eerste regel van iedere alinea met 1/2 inch/1,27 cm inspringen.

Paginanummers

  • Begin met paginanummers op de titelpagina.
  • Begin met pagina 1.
  • Zet de paginanummers rechtsbovenin de header.

Voorbeeldpapers in APA-stijl

Bekijk een voorbeeld van een studentenpaper, met annotaties. De annotaties bevatten verwijzingen naar relevante secties van de zevende editie van de Publication Manual of the American Psychological Association (2020).

Tip: download dit voorbeeld van een studentenpaper (eveneens afkomstig van de American Psychological Association). Vervang de bestaande tekst en maak er je eigen document van met behoud van de opmaak.