Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

2. Letterlijke citaten

Wanneer gebruik je letterlijke citaten?


Over het algemeen geldt dat parafraseren (het herformuleren van een passage) en samenvatten de beste technieken zijn om informatie uit andere bronnen in je paper te verwerken. Letterlijke citaten (woord-voor-woord overgenomen passages uit een bron) moeten spaarzaam worden gebruikt, omdat het paper dat je schrijft jouw originele werk moet zijn. 

Gebruik een letterlijk citaat in plaats van een parafrase: 

  • wanneer het gaat om een exacte definitie;
  • wanneer je wilt reageren op een bepaalde uitspraak of passage;
  • wanneer de auteur iets zó treffend of gedenkwaardig verwoord heeft dat een parafrase er afbreuk aan zou doen.

Paginanummer(s) of andere plaatsaanduiding vereist

Als je letterlijk citeert uit een bron, moet je behalve auteur en publicatiejaar een specifieke plaatsaanduiding (zoals een paginanummer) geven, die de lezer naar de specifieke locatie van de geciteerde tekst leidt.

Werken met paginanummers

Bij werken met paginanummers gebruik je “p.” om een enkele pagina aan te duiden (bv.: p. 321); “pp." als het citaat verschijnt op twee pagina's (bv.: pp. 242–243). Scheid paginanummers met een en dash (–);

Werken zonder paginanummers

Bij werken zonder paginanummers, zoals webpagina's, sommige e-books en (audio)visuele werken, gebruik je een andere plaatsaanduiding om de lezer naar de geciteerde tekst te leiden. Welke plaatsaanduidingen geschikt zijn wordt uitgelegd in subsectie 2.3: Tekstuele werken zonder paginanummers en subsectie 2.4: (Audio)visuele werken.