Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

3.3 Volgorde van referenties in de literatuurlijst

 • Rangschik de referenties alfabetisch op achternaam van de (eerste) auteur, gevolgd door de initialen.
 • Alfabetiseer letter voor letter. Houd aan: ‘niets komt vóór iets’: Brown, J. R. staat voor Browning, A. R..
 • Alfabetiseer voorvoegsels zoals M', Mc en Mac letterlijk. MacArthur komt voor McAllister, MacNeil komt voor M’Carthy.
 • Alfabetiseer achternamen met vrijstaande voorvoegsels (bv.: van, de, van de(r), von) op het voorvoegsel. Gebruik een hoofdletter voor het voorvoegsel, ook in de tekst.

Let op De American Psychological Association volgt bij het vermelden van namen met voorvoegsels de voorkeur van de auteur zelf. Schrijft iemand het (eerste) voorvoegsel van zijn/haar achternaam met een kleine letter, dan staat de naam met een kleine letter in de literatuurlijst en ook in de tekst. In het Nederlands is dit echter niet gebruikelijk, vandaar dat we hier afwijken van de Amerikaanse regel.

 • Voor het ordenen van werken van dezelfde (eerste) auteur zijn de volgende regels van toepassing:
  • Werken van dezelfde auteur worden geordend op publicatiejaar (de oudste werken staan bovenaan).
  • Vermeldingen van één auteur gaan voor vermeldingen van meerdere auteurs, zelfs als een werk van meerdere auteurs eerder werd gepubliceerd.
  • Werken met dezelfde eerste auteur en verschillende tweede auteurs worden alfabetisch gerangschikt op de achternaam van de tweede auteur; werken met dezelfde eerste en tweede auteur en verschillende derde auteurs worden alfabetisch gerangschikt op de achternaam van de derde auteur, enzovoort.
  • Werken met dezelfde auteurs in dezelfde volgorde worden geordend per jaar, de oudste eerst.
  • Werken van dezelfde auteur (of van dezelfde twee of meer auteurs in dezelfde volgorde) met dezelfde publicatiedatum worden alfabetisch op het eerste woord van de titel geordend ("A(n)"/"Een" en "The"/"De" uitgezonderd). Voeg vervolgens kleine letters toe – a, b, c, etc. – onmiddellijk na het jaar.
   Hayward, K. H., & Green (2021a). Media images and social roles: Toward a media theory.
   Hayward, K. H., & Green (2021b). A sociological approach to self and identity.
 • Rangschik werken van verschillende auteurs met dezelfde achternaam alfabetisch op de eerste initiaal.
 • Werken van auteurs van organisaties worden alfabetisch gerangschikt op het eerste belangrijke woord in de naam van de groep/organisatie. De naam van de groep/organisatie niet afkorten.
 • Plaats werken die specifiek "Anoniem" als auteur vermelden onder de A.
 • Bij werken met een onbekende auteur verschuift de titel naar de positie van de auteur. Bij het alfabetiseren worden "A(n)"/"Een" en "The"/"De" overgeslagen.