Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

2.6 Een figuur uit een andere bron overnemen

Plaatsing van figuren

Er zijn twee mogelijkheden voor de plaatsing van figuren in een paper. De eerste optie is om alle figuren op aparte pagina's te plaatsen na de referentielijst (de volgorde van pagina's na de referentielijst: voetnoten, tabellen, figuren, appendices). De tweede optie is alle figuren in de tekst op te nemen. Bij studentenpapers wordt omwille van de leesbaarheid meestal voor het laatste gekozen.

Een figuur inbedden in de tekst

 1. Noem elke figuur bij zijn nummer - vermijd de uitdrukking "de onderstaande figuur". Elke figuur wordt genummerd in de volgorde waarin hij in het document voorkomt, bijvoorbeeld figuur 1, figuur 2. Tussen de tekst en het nummer van de figuur komt één witregel.
  Zoals blijkt uit Figuur 1 illustreert het model vraagformulering als een onafhankelijke variabele in survey-analyse.
  Wij stellen daarnaast vast dat sommige kenmerken sterkere voorspellers zijn dan andere (zie Figuur 2).
 2. Het figuurnummer (bv. Figuur 1) staat boven de figuur in vetgedrukte letters. Tussen de tekst en het figuurnummer komt één witregel).
 3. De titel van de figuur staat cursief onder het figuurnummer. Tussen het figuurnummer en de figuurtitel komt één witregel. Soms heeft een figuur geen titel. Geef in zo'n geval een beschrijving van de figuur op de plaats waar normaal de titel zou staan. Het eerste woord van de titel, het eerste woord van de ondertitel (indien aanwezig), en alle kernwoorden krijgen een hoofdletter. Onder kernwooorden wordt verstaan: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, voornaamwoorden, en alle woorden van vier of meer letters. Na de titel volgt géén punt.
  Depressieve Symptomen in Nederlandse Volwassenen Voor en Tijdens de COVID-19 Pandemie
 4. Plaats de figuur tegen de linkerkantlijn.
 5. Typ onder de figuur “Noot.” (cursief). 
  Onder de figuur kunnen drie soorten noten staan (respectievelijk algemene, specifieke en significantienoten). Deze dienen om de inhoud van de figuur te beschrijven als deze niet kan worden begrepen uit de titel van de figuur, de figuur zelf en/of de legenda. 
  • Als er een algemene noot is, geef die dan weer. Voeg een spatie in en vermeld vervolgens de bronvermelding en een copyrightvermelding of CC-licentie (of een andere open licentie). Het formaat van de bronvermelding hangt af van het type werk waaruit de figuur is overgenomen. Meerdere voorbeelden vind je op de volgende pagina.
  • Na de bronvermelding neem je eventuele specifieke en significantienoten (in die volgorde) over.
 6. Laat de tekst doorlopen. Er komt een witregel tussen de figuurnoot en de tekst.
 7. Tot slot neem je in de literatuurlijst aan het einde van de tekst een referentie (uitgebreide beschrijving van de bron) op. Deze referentie heeft een ander format dan de beschrijving in de figuurnoot. Kies het format voor het brontype waaruit de figuur afkomstig is (zie sectie 4: Voorbeelden van referenties).

Templates en voorbeelden

Template voor de figuurnoot

Noot. Toelichting ter aanvulling of verduidelijking van de informatie in de figuur. Overgenomen uit [of Aangepast overgenomen uit] “Titel van het Artikel,” door Eerste Initiaal. Tweede Initiaal. Auteursnaam, jaar, Titel van het Tijdschrift, volumenummer(aflevering), p. xxx (DOI of URL). Copyright jaar, Naam van de Auteursrechthebbende. [of: In het publieke domein. of: Afkorting van de Creative Commons licentie.]

• Figuur, overgenomen uit een tijdschriftartikel, met de uitgever als auteursrechthebbende

Figuur 1

Totaal Aantal Kind- en Jeugdevaluaties Voor en Tijdens de Pandemie

Noot. Prepandemische datapunten vertegenwoordigen het gemiddelde aantal evaluaties dat die maand is uitgevoerd in 2018 en 2019; de pandemische datapunten vertegenwoordigen het gemiddelde aantal evaluaties dat die maand in 2020 is uitgevoerd. De datalabels voor de datapunten tijdens de pandemie geven de procentuele verandering aan tussen evaluaties van voor en tijdens de pandemie voor die maand. Overgenomen uit “Child and Youth Mental Health Needs and Service Utilization During COVID-19,” 2021, door S. L. Stewart, A. S. Vasudeva, J. N. Van Dyke, en J. W. Poss. Traumatology, 37(1), p. 5 (http://dx.doi.org/10.1037/trm0000345). Copyright 2021 door American Psychological Association.

• Figuur, overgenomen uit een tijdschriftartikel met een Creative Commons licentie

Figuur 2

Procentuele Verandering in Nederlandse Industriële Werkgelegenheid, Productie en Arbeidsproductiviteit 2002-2010

Noot. Overgenomen uit “Industrial Innovation, Labour Productivity, Sales and Employment,” 2021, door G. Woltjer, M. van Galen, en K. Logatcheva, International Journal of the Economics of Business, 28(1), p. 98 (https://doi.org/10.1080/13571516.2019.1695448). CC BY-NC-ND 4.0.

Template voor de figuurnoot

Noot. Toelichting ter aanvulling of verduidelijking van de informatie in de figuur. Overgenomen uit [of: Aangepast overgenomen uit] Titel van het Boek (p. xxx) door Eerste Initiaal. Tweede Initiaal. Auteursnaam, jaar, Uitgever (DOI or URL). Copyright jaar door Naam van de Auteursrechthebbende. [of: In het publieke domein. of: Afkorting van de Creative Commons licentie.]

• Figuur, overgenomen uit een boek, met de uitgever als auteursrechthebbende

Figuur 3

Invloed van Blootstelling aan Risicofactoren en Trauma’s op de Levensloop

Noot. Model dat de relatie weergeeft tussen negatieve gebeurtenissen in het verleden van een persoon (“Risk Factors/Traumas”) en de huidige (“Stressors”) context op gedrag. Overgenomen uit Criminality in Context: The Psychological Foundations of Criminal Justice Reform (p. 59), door C. Haney, 2020, American Psychological Association (https://doi.org/10.1037/0000172-000). Copyright 2020 door American Psychological Association.

• Figuur, overgenomen uit een boek met een Creative Commons licentie

Figuur 4

Vinden van een Evenwicht Tussen Betrokkenheid van Overheidsactoren en Kritische Afstand

Noot. Overgenomen uit Sensing the Risk: A Case for Integrating Citizen Sensing Into Risk Governance (p. 30), door A. Berti Suman, 2020, Open Press TiU (https://doi.org/10.
26116/openpresstiu-suman-05-2020
). CC BY NC ND.

Template voor de figuurnoot

Noot. Toelichting ter aanvulling of verduidelijking van de informatie in de figuur. Overgenomen uit [of: Aangepast overgenomen uit] Titel van Webpagina, door Eerste voorletter. Tweede voorletter. Auteursnaam [of: Naam van de Organisationele Auteur], jaar, Titel van de Website [laat weg als deze hetzelfde is als de Organisationele Auteur] (URL). Copyright jaar door Naam van de Auteursrechthebbende. [of: In het publieke domein. of: Afkorting van de Creative Commons licentie.]

• Figuur, aangepast overgenomen van een webpagina met een Creative Commons-licentie

Figuur 5

Een Man Kijkt Uit een Raam

Noot. Afbeelding gepresenteerd aan de testgroep in Experiment 1. Oorspronkelijke kleuren omgezet naar zwart-wit. Aangepast overgenomen uit The Institution, door A. Zamir, 2010, Flickr (https://www.flickr.com/photos/aviart/5130641864/). CC BY-NC-SA 2.0.

• Figuur, overgenomen van een webpagina in het publieke domein

Figuur 6

Vervoermiddelen Naar het Werk: Forenzen Openbaar Vervoer 

16 Jaar en Ouder

Noot. Door afronding komt het totaal niet uit op 100%. Voor informatie over bescherming van vertrouwelijkheid, steekproeffouten, niet-steekproeffouten, en definities, zie <www.census.gov/acs/>. Bron: 2019 American Community Survey, 1-year estimates. Overgenomen uit Means of Transportation to Work, U.S. Census Bureau, 2021 (https://www.census.gov/library/visualizations/2021/comm/
transportation-to-work.html
). In het publieke domein.