Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

2.5 Figuren of tabellen overnemen uit een andere bron

De American Psychological Association gebruikt voor alle typen grafische weergaven anders dan tabellen (bv. een (stroom)diagram, grafiek, foto, tekening, infographic, etc.) de verzamelnaam “figuur”.

Figuren en tabellen maken het mogelijk om grote hoeveelheden informatie efficiënt te presenteren en data begrijpelijker te maken voor de lezer. Als het verhelderend is om een figuur of een tabel uit een externe bron te reproduceren in je tekst mag je dat doen, zoals je ook uit tekstuele bronnen letterlijk mag citeren. Je moet echter wel rekening houden met het volgende.

Auteursrecht

Net als andere originele werken zijn figuren en tabellen auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders aangegeven. Als je in het kader van je opleiding een paper of thesis schrijft is het toegestaan een figuur of tabel waarop auteursrecht rust in je werk op te nemen zonder hiervoor toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende1 (bv. de auteur, maker of de uitgever). Het materiaal dat je reproduceert moet wel je argumentatie ondersteunen, en je moet er op correcte wijze naar verwijzen. Voor het overnemen van figuren voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het illustreren van het titelblad van je thesis, heb je wel toestemming nodig van de auteursrechthebbende.

Publiek domein

Sommige werken zijn publiek eigendom en kunnen zonder toestemming worden overgenomen. Werken uit het “publieke domein” zijn ofwel --

  1.  niet meer auteursrechtelijk beschermd omdat het auteursrecht is verlopen (dit gebeurt 70 jaar na de dood van de maker), of
  2. door de auteursrechthebbende zelf in het publieke domein geplaatst. Hoewel attributie (bronvermelding) bij het overnemen van werken uit het publieke domein niet verplicht is, is het een goede gewoonte om de bron te vermelden als je materiaal uit een andere bron overneemt of aangepast overneemt.

Creative Commons licenties

Miljoenen auteurs en makers stellen hun (creatieve) materiaal ter beschikking voor hergebruik onder een zogenaamde “Creative Commons” licentie. De auteur of de maker behoudt daarbij het auteursrecht, maar geeft een aantal rechten vrij. In totaal zijn er zes CC licenties. De meest beperkende licenties bevatten bepalingen die commercieel hergebruik of het aanbrengen van wijzigingen beperken of verhinderen. De meest “vrije” licentie staat bijna elk denkbaar gebruik toe. Bij alle varianten dient degene die het materiaal gebruikt de maker te noemen, te verwijzen naar de bron en de CC licentie te vermelden.

De verschillende licenties zijn te herkennen aan hun logo. Een voorbeeld is het logo rechts, dat de licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken (BY NC ND) vertegenwoordigt. Deze licentie staat gebruikers toe een werk te downloaden en te delen met anderen, maar verbiedt wijzigingen en commercieel gebruik. Bovenop deze zes licenties is er voor werken uit het publieke domein de Publieke Domein dedicatie (CC0), waarbij zelfs geen attributie nodig is.

Belangrijke opmerking voor promovendi en onderzoekers: als je figuren wilt reproduceren of aanpassen die je niet zelf hebt gemaakt, moet je (in veel gevallen) toestemming vragen aan de auteursrechthebbende, tenzij de figuur in het publieke domein is of onder een Creative Commons (of een andere open licentie) mag worden gebruikt.