Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.6 Theses (scripties) ǀ Proefschriften

Thesis (scriptie)

Een doctoraalscriptie of bachelor/masterthesis wordt als gepubliceerd aangemerkt wanneer deze beschikbaar is in een database zoals ProQuest Dissertations and Theses Global, een institutional repository (online archief van een universiteit) of een ander online archief. 

In de literatuurlijst

Igoe, L. (2022). Social emotional learning: An examination of teachers’ perspectives on the need for social emotional learning in schools [Published master's thesis, Trinity Christian College]. ProQuest Dissertations & Theses Global. https://www.proquest.com/docview/2707982635
/F079ACD528EB4B29PQ/3

 • Begin de referentie met de achternaam en voorletter(s) van de auteur, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van de doctoraalscriptie of thesis (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg na de titel – tussen vierkante haken – de vormspecifieke beschrijving "Ongepubliceerde master's thesis" of "Ongepubliceerde bachelor's thesis" toe, gevolgd door een komma en de naam van de instelling die het diploma heeft uitgereikt.
 • Geef hierna de naam van de database, institutional repository of online archief. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL). 

In the text

Parenthetische verwijzing (Igoe, 2022)

Narratieve verwijzing: Igoe (2022)

Ongepubliceerde doctoraalscripties of bachelor/mastertheses moeten rechtstreeks (in gedrukte vorm) zijn opgevraagd bij de hogeschool of universiteit die het diploma heeft uitgereikt. Is een thesis beschikbaar via een database zoals ProQuest Dissertations and Theses Global, een institutional repository (online archief van een universiteit) of een ander online archief, dan wordt de thesis als gepubliceerd aangemerkt.

In de literatuurlijst

Ter Braak, J. M. (1977). Depressie bij Nederlandse vrouwen: Een onderzoek naar de prevalentie en risicofactoren [Ongepubliceerde doctoraalscriptie]. Tilburg University.

 • Begin de referentie met de achternaam en voorletter(s) van de auteur, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van de doctoraalscriptie of thesis (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken (i.v.m. de identificatie en de vindbaarheid van de scriptie). In het voorbeeld is dit [Ongepubliceerde doctoraalscriptie]. Vanaf het studiejaar 2002-2003, toen de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs is ingegaan, is de juiste benaming: [Ongepubliceerde bachelor's thesis] of [Ongepubliceerde master's thesis]. 
 • Sluit de referentie af met de naam van de hogeschool of universiteit die het diploma heeft uitgereikt. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Ter Braak, 1977)

Narratieve verwijzing: Ter Braak (1977)

Proefschrift (dissertatie)

Een proefschrift wordt als gepubliceerd aangemerkt wanneer het beschikbaar is in een database zoals ProQuest Dissertations and Theses Global, een institutional repository (online archief van een universiteit) of een ander online archief.

In de literatuurlijst

Verschoor, J. (2022). Beyond organizational boundaries: HR policies and practices aiming to secure employment [Doctoral dissertation, Tilburg University]. Tilburg University Research Portal. https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/62121230/Verschoor_Beyond_20_05_2022.pdf

 • Begin de referentie met de achternaam en voorletter(s) van de auteur, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het proefschrift (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Voeg na de titel – tussen vierkante haken – de vormspecifieke beschrijving "Ongepubliceerd proefschrift" of "Ongepubliceerde dissertatie" toe, gevolgd door een komma en de naam van de instelling die het diploma heeft uitgereikt.
 • Geef hierna de naam van de database, institutional repository of archief. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL). 

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Verschoor, 2022)

Narratieve verwijzing: Verschoor (2022)

Ongepubliceerde proefschriften moeten rechtstreeks (in gedrukte vorm) zijn opgevraagd bij universiteit die het diploma heeft uitgereikt. Is een proefschrift beschikbaar via een database zoals ProQuest Dissertations and Theses Global, een institutional repository (online archief van een universiteit) of een ander online archief, dan wordt het proefschrift als gepubliceerd aangemerkt.

In de literatuurlijst

Sliepen, C. J. (1967). The role of the state in the settlement of labor disputes in the Netherlands [Doctoral dissertation]. Tilburg University.

 • Begin de referentie met de achternaam en voorletter(s) van de auteur, gevolgd door het publicatiejaar.
 • Vermeld de titel van het proefschrift (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt een vormspecifieke beschrijving in vierkante haken. 
 • Sluit de referentie af met de naam van de universiteit die het diploma heeft uitgereikt. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Sliepen, 1967)

Narratieve verwijzing: Sliepen (1967)