Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.3 Werken met een groep of organisatie als auteur

Soms is de auteur van een werk geen persoon, maar een groep of organisatie. De APA spreekt in zo'n geval van een groepsauteur (group author). Wij gebruiken de benaming 'organisationele auteur' omdat die o.i. duidelijker is.  

Eerste verwijzing

De naam van een organisatie mag in de tekst worden afgekort als de afkorting (1) ingeburgerd is en (2) tenminste drie keer in de tekst voorkomt. Vermeld bij de eerste verwijzing altijd eerst de volledige naam van de organisatie, gevolgd door de afkorting:

  • Parenthetische verwijzing
    Komt de naam van de organisatie voor het eerst voor in een parenthetische verwijzing, gebruik dan vierkante haken voor de afkorting.
    Toegang tot internet wordt beschouwd als een fundamenteel mensenrecht (Verenigde Naties [VN], 2011).
  • Narratieve verwijzing
    Komt de naam van de organisatie voor het eerst voor in een een narratieve verwijzing, zet de afkorting dan vóór het jaar:
    De Verenigde Naties (VN, 2011) beschouwt toegang tot internet als een fundamenteel mensenrecht.

Tweede en daaropvolgende verwijzingen

In de volgende verwijzingen kun je volstaan met de afkorting.

Tien jaar later neemt de VN (2021) een resolutie aan over mensenrechten op het internet.