Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.11 Webpagina’s

Wanneer heb je te maken met een webpagina?
Alleen het feit dat je iets op het web gevonden hebt, betekent nog niet dat het gaat om een webpagina. Bekijk het materiaal goed – is het een tijdschriftartikel? Een rapport? Een krantenartikel? Een blogpost? Een e-book? Gebruik voor de referentie het brontype dat het item het best beschrijft. De APA beschouwt een online bron alleen als een webpagina als een ander brontype niet van toepassing is.

Op deze pagina:

Webpagina op een overheidswebsite

In de literatuurlijst

National Institute of Mental Health. (2021, november). Autism spectrum disorder. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-
spectrum-disorders-asd

Canadian Intellectual Property Office. (2021, juni). Clean technology and intellectual property. Government of Canada. https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/clean-technology
-and-intellectual-property

 • Begin de referentie met de volledige naam van de organisationele auteur. Wanneer meerdere overheidslagen als auteur van de webpagina worden vermeld, gebruik dan de meest specifieke.
 • Geef een zo exact mogelijke datum. Ontbreekt een datum, maar is er wel een updatedatum die duidelijk van toepassing is op de specifieke content waarnaar je verwijst (zoals in het tweede voorbeeld), gebruik dan deze datum. Vermeldt de webpagina ook geen updatedatum, gebruik dan "z.d." (voor "zonder datum").
 • Geef hierna de titel van de webpagina (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Na de titel volgt de naam van de publicerende overheidsorganisatie. Bij webpagina's van de overheid is dit de overheidslaag (de parent agency), die niet voorkomt in de organisationele auteursnaam. Soms gaat het om meerdere lagen, zoals in het eerste voorbeeld. Noem in zo'n geval de bovenliggende overheidsorganisatie eerst, plaats een komma en noem daarna de onderliggende organisatie. Merk op dat het eerste woord en alle kernwoorden hoofdletters krijgen.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (National Institute of Mental Health, 2021; Canadian Intellectual Property Office, 2021)

Narratieve verwijzing: National Institute of Mental Health (2021) en Canadian Intellectual Property Office (2021)

Webpagina op een nieuwswebsite

Gebruik dit format voor nieuwssites zonder geassocieerd dag- of weekblad. Voor artikelen van krantenwebsites zoals The New York Times of NRC Handelsblad gebruik je het format voor krantenartikelen.

In the reference list

McDonell, S. (2021, 15 november). Why China is still trying to achieve zero Covid. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59257496

 • Begin de referentie met de de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de individuele auteur(s).
 • Geef een zo specifiek mogelijke datum. Ontbreekt een datum, maar is er wel een updatedatum die duidelijk van toepassing is op de specifieke content waarnaar je verwijst, gebruik dan deze datum. Vermeldt de webpagina ook geen updatedatum, gebruik dan "z.d." (voor "zonder datum").
 • Geef hierna de titel van de webpagina (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Na de titel volgt de naam van de publicerende organisatie. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Hierna volgt gewoonlijk de publicerende organisatie. 
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In the text

Parenthetical citation: (McDonell, 2021)

Narrative citation: McDonell (2021)

Webpagina op een website

In de literatuurlijst

World Health Organization. (2021, 30 maart). Global leaders unite in urgent call for international pandemic treaty. https://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leaders-unite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty

 • Begin de referentie met de volledige naam van organisationele auteur. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden in de naam van de organisationele auteur met een hoofdletter. Gebruik geen afkorting, ook al is die ingeburgerd.
 • Geef een zo specifiek mogelijke datum. Ontbreekt een datum, maar is er wel een updatedatum die duidelijk van toepassing is op de specifieke content waarnaar je verwijst, gebruik dan deze datum. Vermeldt de webpagina ook geen updatedatum, gebruik dan "z.d." (voor "zonder datum").
 • Geef hierna de titel van de webpagina (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt normaal de naam van de website, waarbij het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter worden geschreven. Omdat in dit voorbeeld de organisationele auteur en de naam van de site identiek zijn, laat je de naam van de site weg om herhaling te voorkomen.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (World Health Organization, 2021)

Narratieve verwijzing: World Health Organization (2021)

In de literatuurlijst

Rapaport, L. (2022, 27 december). Coffee tied to premature death risk in some people with high blood pressure. Everyday Health. https://www.everydayhealth.com/heart-disease/coffee-tied-to-premature-death-risk-in-some-people-with-high-blood-pressure/

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de auteur(s).
 • Geef een zo specifiek mogelijke datum. Ontbreekt een datum, maar is er wel een updatedatum die duidelijk van toepassing is op de specifieke content waarnaar je verwijst, gebruik dan deze datum. Vermeldt de webpagina ook geen updatedatum, gebruik dan "z.d." (voor "zonder datum").
 • Geef hierna de titel van de webpagina (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt de naam van de website. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Rapaport, 2022)

Narratieve verwijzing: Rapaport (2022)

Webpagina op een website, datum onbekend

In de literatuurlijst

National Nurses United. (z.d.). Quad-demic: RSV, influenza, Covid-19, and crisis standards of care. https://www.nationalnursesunited.org/quad-demic

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de auteur(s) of de volledige naam van organisationele auteur. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden in de naam van een organisationele auteur met een hoofdletter.
 • Op de positie van de datum zet je "z.d." (voor "zonder datum"). 
 • Geef hierna de titel van de webpagina (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt normaal de naam van de website, waarbij het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter worden geschreven. Omdat in dit voorbeeld de organisationele auteur en de naam van de site identiek zijn, laat je de naam van de site weg om herhaling te voorkomen.
 • Sluit de referentie af met de URL (zet geen punt achter de URL).

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (National Nurses United, z.d.)

Narratieve verwijzing: National Nurses United (z.d.)

Webpagina op een website, raadpleegdatum vereist

In de literatuurlijst

Australian Bureau of Statistics. (z.d.). Population clock. Geraadpleegd op 12 juli 2022, van https://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/94713ad445ff1425ca25682000192af2/
1647509ef7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument

 • Begin de referentie met de achterna(a)m(en) en voorletter(s) naam van de auteur(s) of de volledige naam van organisationele auteur. 
 • Op de plaats van de datum zet je "z.d." (voor "zonder jaar"). 
 • Geef hierna de titel van de webpagina (cursief). Het eerste woord van de titel, eventuele ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter.
 • Hierna volgt normaal de naam van de website, waarbij het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter worden geschreven. Omdat in dit voorbeeld de organisationele auteur en de naam van de site identiek zijn, laat je de naam van de site weg om herhaling te voorkomen.
 • Sluit de referentie af met de URL. Omdat de webpagina aan verandering onderhevig is en niet wordt gearchiveerd neem je vóór de URL de raadpleegdatum op.
 • Zet geen punt achter de URL.

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (Australian Bureau of Statistics, z.d.)

Narratieve verwijzing: Australian Bureau of Statistics (z.d.)