Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.2 Meerdere werken

 • Parenthetische verwijzing
  Rangschik de verwijzingen op alfabetische volgorde en scheid ze met puntkomma's. Merk op dat een ampersand (&) wordt gebruikt om auteursnamen te combineren.
  Recent onderzoek (Pearson et al., 2022; Van Hoof & Lewis, 2021; Wu, 2019) richt zich op pre-adolescente kinderen.
 • Narratieve verwijzing
  Plaats de verwijzingen in willekeurige volgorde. Gebruik “en” om de namen van de auteurs te combineren. Bijvoorbeeld:
  Pearson et al. (2022), Van Hoof en Lewis (2021), en Wu (2019) richten zich op pre-adolescente kinderen.

Let op de komma na het voorlaatste werk in de opsomming.

Vermeld de initialen van beide auteurs in elke tekstverwijzing. 

 • Parenthetische verwijzing
  Zet de tekstverwijzingen in chronologische volgorde en scheid ze met puntkomma's.
  Andere studies (A. Smith, 2018; M. J. Smith, 2022) vinden deze correlaties ook.
 • Narratieve verwijzing
  Zet de tekstverwijzingen in willekeurige volgorde.
  M. J. Smith (2021) en A. Smith (2018) vinden deze correlaties ook.
  [OF]
  A. Smith (2018) en M. J. Smith (2022) vinden deze correlaties ook.

Verwijs één keer naar de auteur(s) en vermeld vervolgens de publicatiejaren (gescheiden door komma's). Vermeld de citaten chronologisch, vanaf de vroegste publicatiedatum. Vermeld werken met een onbekend publicatiejaar eerst, met de afkorting “z.j.” (voor “zonder jaar”). Werken die ter perse zijn gegaan (en dus nog niet gepubliceerd zijn) worden als laatste vermeld. 

 • Parenthetische verwijzing
  Wereldwijd kunnen drie grote genetische groepen worden onderscheiden (Weisbach & Johansen, z.d., 2018, 2019, 2020, ter perse).
 • Narratieve verwijzing
  Weisbach en Johansen (z.d., 2018, 2019, 2020, ter perse) onderscheiden wereldwijd drie grote genetische groepen.
  In de literatuurlijst worden de werken gealfabetiseerd op titel, waarbij "A(n)"/"Een" en "The"/"De" niet meetellen.

Identificeer werken met dezelfde auteur(s) en hetzelfde jaar door na het jaartal een kleine letter te plaatsen: a, b, c, enzovoort. Ken de letters alfabetisch op titel toe aan de werken. Laat daarbij "A(n)"/"Een" en "The"/"De" buiten beschouwing..

 • Parenthetische verwijzing
  Stress kan onze immuniteit negatief beïnvloeden (Singh & De Groot, 2020a, 2020b; 2020c).
 • Narratieve verwijzing
  Singh en De Groot (2020a, 2020b; 2020c) stellen dat stress onze immuniteit negatief kan beïnvloeden.
  In de literatuurlijst wordt deze combinatie van jaar en letters ook gebruikt.