Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

2.7 Een tabel uit een andere bron overnemen in je paper

Plaatsing van tabellen

Er zijn twee mogelijkheden voor de plaatsing van tabellen in een paper. De eerste optie is om alle figuren op aparte pagina's te plaatsen na de referentielijst (de volgorde van pagina's na de referentielijst: voetnoten, tabellen, figuren, appendices). De tweede optie is alle tabellen in de tekst op te nemen. Bij studentenpapers wordt omwille van de leesbaarheid meestal voor het laatste gekozen.

Een tabel inbedden in de tekst

 1. Noem elke tabel bij zijn nummer - vermijd de uitdrukking "de onderstaande tabel". Elke tabel wordt genummerd in de volgorde waarin hij in het document voorkomt, bijvoorbeeld Tabel 1, Tabel 2. Tussen de tekst en het nummer van de tabel komt één witregel.
  Uit Tabel 1 blijkt deze tendens echter niet.
  Er bestaat een positieve significante relatie tussen autonomie en werktevredenheid (zie Tabel 2).
 2. Het tabelnummer (bv. Tabel 1) staat boven de tabel in vetgedrukte letters. Tussen de tekst en het tabelnummer komt één witregel).
 3. De titel van de tabel staat cursief onder het tabelnummer. Tussen het tabelnummer en de tabeltitel komt één witregel. Het eerste woord van de titel, het eerste woord van de ondertitel (indien aanwezig), en alle kernwoorden krijgen een hoofdletter. Onder kernwoorden wordt verstaan: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, voornaamwoorden, en alle woorden van vier of meer letters. Na de titel volgt géén punt.
  Geselecteerde Functionele en Andere Testinstrumenten Voor de Evaluatie van Mensen met Post-COVID-aandoeningen
 4. Plaats de tabel tegen de linkerkantlijn.
 5. Typ onder de tabel “Noot.” (cursief). 
  Onder de tabel kunnen drie soorten noten staan (respectievelijk algemene, specifieke en significantienoten). Deze dienen om de inhoud van de figuur te beschrijven als deze niet kan worden begrepen uit de titel van de figuur, de figuur zelf en/of de legenda. 
  • Als er een algemene noot is, neem die dan over. Voeg een spatie in en geef de bronvermelding, copyrightvermelding of CC-licentie (of een andere open licentie). Het format van de bronvermelding hangt af van het type werk waaruit de tabel is overgenomen.
  • Na de bronvermelding neem je eventuele specifieke en significantienoten (in die volgorde) over.
 6. Laat de tekst doorlopen. Er komt een witregel tussen de tabelnoot en de tekst.
 7. Tot slot neem je in de literatuurlijst aan het einde van de tekst een referentie (uitgebreide beschrijving van de bron) op. Deze referentie heeft een ander format dan de beschrijving in de figuurnoot. Kies het format voor het brontype waaruit de tabel afkomstig is (zie sectie 4: Voorbeelden van referenties).

Templates en voorbeelden

Template voor de tabelnoot

Noot. Verklaring van de inhoud van de tabel in zijn geheel. Overgenomen uit [of: Aangepast overgenomen uit] “Titel van het Artikel,” door Eerste Voorletter. Tweede voorletter. Auteursnaam, jaar, Titel van het Tijdschrift, volumenummer(aflevering), p. xxx (DOI of URL). Copyright jaar door Naam van de Auteursrechthebbende. [of: In het publieke domein. of: Afkorting van de Creative Commons licentie.]

• Tabel, overgenomen uit een tijdschriftartikel met de auteurs als auteursrechthebbenden

Tabel 1

Aantal Studies Naar Psychologische Uitkomsten en Gestratificeerd Naar Type Populatie

 

Noot. Overgenomen uit “The Prevalence of Psychological Consequences of COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies,” 2022, door T. Arora, I. Grey, L. Östlundh, K. Lam, O. M. Omar, & D. Arnone, Journal of Health Psychology, 27(4), p. 810 (https://doi.org/10.1177/1359105320966639). Copyright 2022 door Arora, Grey, Östlundh, Lam, Omar, en Arnone.

Template voor de tabelnoot

Noot. Verklaring van de inhoud van de tabel in zijn geheel. Overgenomen uit [of: Aangepast overgenomen uit] Titel van het Boek, (p. xxx), door Eerste Voorletter. Tweede Voorletter. Auteursnaam, jaar, Uitgever (DOI of URL). Copyright jaar door Naam van de Auteursrechthebbende. [of: In het publieke domein. of: Afkorting van de Creative Commons licentie.]

• Tabel uit een boek met de uitgever als auteursrechthebbende

Tabel 2

Demografische Kenmerken van de Steekproef (N=100)

Noot. Overgenomen uit The Tolls of Uncertainty: How Privilege and the Guilt Gap Shape Unemployment in America (p. 246), door S. Damaske, 2021, Princeton University Press (https://doi.org/10.1515/
9780691219318
). Copyright 2021 door Princeton University Press.

Template voor de tabelnoot

Noot. Toelichting ter aanvulling of verduidelijking van de informatie in de figuur. Overgenomen uit [of: Aangepast overgenomen uit] Titel van Webpagina, door Eerste voorletter. Tweede voorletter. Auteursnaam [of: Naam van de Organisationele Auteur], jaar, Titel van de Website [laat weg als deze hetzelfde is als de Organisationele Auteur] (URL). Copyright jaar door Naam van de Auteursrechthebbende. [of: In het publieke domein. of: Afkorting van de Creative Commons licentie.]

• Tabel, aangepast overgenomen van een webpagina in het publieke domein

Tabel 3

Geselecteerde Functionele en Andere Testinstrumenten Voor de Evaluatie van Mensen met Post-COVID-aandoeningen

Noot. In de vierde rij onder Tools is "6-minute walk" vervangen door "10-minute walk". Aangepast overgenomen uit Assessment and Testing, door Centers for Disease Control and Prevention, 2021 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/
post-covid-assessment-testing.html
). In het publieke domein.