Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.6 Specifieke onderdelen van een werk

Plaatsaanduiding aanbevolen

De APA beveelt aan dat auteurs duidelijk aangeven welk deel van een bron wordt besproken door een plaatsaanduiding te geven. Hoewel dit in feite alleen verplicht is bij letterlijke citaten, is het voor de lezer handig als je de aanbeveling van de APA opvolgt, vooral als het om een lange tekst gaat.

Paginanummers 

 • Gebruik de afkortingen “p.” voor pagina, en “pp.” voor pagina's (een paginabereik);
 • Scheid paginanummers met een en dash (–): pp. xxx–xxx.
(Spencer & Buchanan, 2021, p. 332)
(Nguyen et al., 2020, pp. 1314)
(Koehler et al., 2018, Figuur 1, p. 560)
(Dexter, 2019, Tabel 3, rij 5, p. 34)
(Kleinsma & Mijdam, 2020, Appendix, pp. 320–333)

Plaatsaanduiding aanbevolen

De APA beveelt aan (maar verplicht niet) dat auteurs duidelijk aangeven welk deel van een bron wordt besproken in de tekst, door een plaatsaanduiding te geven. Vaak zal dat een paginanummer zijn, maar er zijn vele bronnen waarbij deze niet voorhanden zijn, zoals PowerPoint-presentaties, sommige e-books, (audio)visuele werken en webpagina's.

Mogelijke plaatsaanduidingen 

Kies voor elk werk uit onderstaande opties de plaatsaanduiding die de lezer het best helpt het citaat te vinden:

 • sectiekoppen. Schrijf het eerste woord en alle kernwoorden met een hoofdletter.
 • paragraafnummers die je zelf mag toekennen indien afwezig (bv. bij webpagina's). Gebruik de afkorting "para.".

Het gebruik van "paragraaf" in het Nederlands, als vertaling van paragraph, is eigenlijk onjuist. Een paragraaf is in het Engels namelijk een subsection. De juiste vertaling is "alinea." (Een alinea is onderdeel van een paragraaf). Aangezien dit anglicisme wijdverbreid is, heeft de Van Dale ook "paragraaf" opgenomen als de tweede betekenis van paragraph. In deze handleiding gebruiken we deze tweede betekenis.

 • combinatie van sectiekoppen en paragraafnummers.
 • slidenummers. Schrijf voluit "Slide", met een hoofdletter.
 • tijdstempels (voor audio/audiovisuele bronnen zoals audiobooks, YouTube videos, TED-talks, podcastafleveringen, documentaires, webinars, . . .) 

  Als je een (audio)visueel werk citeert, voeg je aan de tekstverwijzing een tijdstempel toe die het begin van het citaat aangeeft.

  • Uren/minuten/seconden volgen het format U:MM:SS
  • Minuten/seconden volgen het format: MM:SS
  • Als het om seconden gaat (bv. bij een korte clip), begin je met een 0, bv: 0:25 voor 25 seconden.

  In het laatste voorbeeld hieronder staat 1.23.30 voor 1 uur 23 minuten 30 seconden, het moment waar het citaat begint.

Voorbeelden

(Society for HRM, 2023, Training and Development)
(Baines & Parker, 2022, para. 6)
(Organization for Economic Development, 2022, Policy Challenges, para. 3)
(Webb, 2021, Slide 15)
(Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, 2021, 1.23.30)