Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

1.9 Algemene vermeldingen van websites of periodieke werken

Geen verwijzing in de tekst nodig

Als je een website of een periodiek werk (bv. een tijdschrift, magazine, krant, of blog) in zijn geheel bespreekt in de tekst, en geen specifieke informatie uit deze bron, is een verwijzing in de tekst niet nodig. De bron wordt ook niet in de literatuurlijst opgenomen.

Opmaak van de titel van de website of het periodieke werk

Voor beide brontypen geldt: het eerste woord van de titel, de belangrijke woorden in de titel (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, voornaamwoorden), en alle woorden met vier letters of meer krijgen een hoofdletter.

• Websites

Vermeld de titel van de website, direct gevolgd door de URL in ronde haken.

Het Coronavirus Dashboard (https://coronadashboard.government.nl/) geeft actuele informatie over de verspreiding van het coronavirus in Nederland.
Op de website van de Europese Unie (https://europa.eu/european-union) is informatie over de huidige lidstaten en de kandidaat-lidstaten te vinden.

• Periodieke werken (tijdschriften, magazines, kranten, blogs)

Vermeld de titel van het periodieke werk (cursief).

Er is handmatig gezocht in Journal of Management Studies en relevante studies zijn geselecteerd.
Het Oxford Climate Society Blog is opgezet om iedereen, ongeacht aanwezige voorkennis, te informeren over de klimaatproblematiek.