Skip to Main Content

Academisch lezen: Verwerk een Engelse tekst in je eigen Nederlandse tekst

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Hoe verwerk je een Engelse tekst in je eigen Nederlandse tekst?

Je hebt nu al veel gelezen over de verschillende teksttypes en leesstrategieën. Deze tips kun je straks toepassen als je teksten gaat lezen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat je in staat bent om de bronteksten te verwerken in je eigen tekst. Hoe zorg je er nu voor dat de Engelse teksten die je gelezen hebt, goed kunt verwerken in jouw Nederlandse schrijfopdracht?

Voor deze vaardigheid is het belangrijk om te weten dat een goede verwerking van andermans teksten in je eigen tekst oefening nodig heeft. Je zult daarom in het begin wat meer tijd kwijt zijn om teksten te integreren in jouw eigen tekst, maar je zult zien dat het minder moeite kost naarmate je dit meer oefent. Welke stappen kun je nemen om een Engelse tekst te verwerken in je Nederlandse paper? In deze paragraaf lees je daar meer over.

Het is belangrijk dat je Engelse teksten niet letterlijk gaat vertalen naar het Nederlands. Naast dat je soms kromme zinnen krijgt als je zinnen letterlijk vertaalt, ligt er ook plagiaat op de loer. Plagiaat is het letterlijk overnemen van hele stukken tekst en doen alsof het je eigen tekst is. Een veroordeling van plagiaat kan leiden tot bijvoorbeeld een schorsing op de universiteit. Letterlijke vertaling van de tekst valt hier ook onder. Het is dus belangrijk dat je stukken tekst in je eigen woorden opschrijft.

Hoe doe je dat?

Stap 1. 

Lees eerst het hele stuk tekst door dat je nodig hebt voor je eigen opdracht. Zorg ervoor dat je die passage helemaal begrijpt.

Blue arrow

Stap 2. 

Leg de tekst weg en schrijf met wat Nederlandse steekwoorden op wat je zojuist gelezen hebt. Als je de tekst weglegt, voorkom je namelijk dat je de zinsconstructies van de schrijver gaat overnemen.

Blue arrow

Stap 3. 

Kijk vervolgens naar de steekwoorden die je hebt opgeschreven en probeer er nu je eigen verhaal van te maken.

Blue arrow

Stap 4. 

Als je klaar bent met stap 3, kun je nog eens terug naar je brontekst om te zien of jouw tekst en de tekst van de brontekst genoeg van elkaar verschillen.


Let op zogenaamde valse vrienden (false friends). Dat zijn Engelse woorden die dezelfde vorm hebben als het Nederlandse woord, maar een totaal andere betekenis hebben. Dat kan leiden tot grappige miscommunicatie. Enkele voorbeelden:

When I have finished my studies, I want to become an undertaker.

Een moedertaalspreker van het Nederlands bedoelt waarschijnlijk: Als ik klaar ben met mijn studie, wil ik graag een ondernemer worden. Een moedertaalspreker van het Engels hoort: Als ik klaar ben met mijn studie, wil ik graag begrafenisondernemer worden.

Wil je meer weten over valse vrienden? Kijk dan hier: https://www.nubeterengels.nl/website/index.php?pag=131 

Taken

Kijk naar de tekst hieronder. Probeer de passage in je eigen woorden op te schrijven met behulp van de stappen waarover je gelezen hebt.


Let op: dit is een voorbeeldantwoord. Er zijn meerdere antwoorden goed. 

Gendernormen beïnvloeden ook de mate waarin men toegang heeft tot gezondheidszorg. Vrouwen worden namelijk geacht de gezondheid van familie voorop te stellen ten koste van hun eigen gezondheid.
Geld is vaak een barrière om toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Als vrouwen niet genoeg geld hebben om de zorg te betalen, zijn ze vaak afhankelijk van hun echtgenoot. Terwijl mannen meer geld uitgeven aan gezondheidszorg voor henzelf, zijn vrouwen eerder geneigd om gebruik te maken van informele gezondheidszorg en goedkopere medicijnen. In sommige gevallen moeten mannen zelfs toestemming geven aan vrouwen om toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Onderzoek toont aan dat wanneer vrouwen meer beslissingen mogen nemen, ze ook meer gebruik maken van gezondheidszorg.