Skip to Main Content

Academisch lezen: Introductie

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Introductie

Wanneer we het hebben over kritisch lezen, betekent het woord 'kritisch' dat je de ideeën in een tekst niet zomaar aanneemt, maar dat je de bewijzen en argumenten evalueert. Je kritische leesproces zou kunnen beginnen met de veronderstelling dat teksten niet neutraal zijn, maar de lezer op de een of andere manier proberen te beïnvloeden en zelf beïnvloed zijn door de overtuigingen, attitudes en cultuur van de schrijver. Dit proces omvat vaak het identificeren van de overtuigingen en meningen van de auteur zoals die in de tekst tot uitdrukking komen en het begrijpen hoe deze de boodschap beïnvloeden. Wanneer je beslist welke delen van de tekst het belangrijkst zijn, welke delen meer of minder overtuigend zijn voor jouw doel, of welke delen het meest controversieel zijn, dan ben je kritisch bezig met de tekst. Een volgende stap zou zijn de tekst in te linken aan je eigen voorkennis en overtuigingen.

Kortom, kritisch lezen houdt in dat je een extra (mentale) stap zet na het begrijpen van de tekst, zodat je in staat bent de tekst te evalueren, conclusies te trekken en gevolgtrekkingen te maken. Kritisch lezen is effectief gebruik maken van analyse en het combineren van je eigen kennis en overtuigingen met de ideeën in de tekst om te leren van de tekstpassage.

Aan het eind van deze module zul je in staat zijn om...

  • tussen de regels door te lezen, dat wil zeggen, de verborgen boodschappen van geschreven teksten te begrijpen;
  • kritische leesvaardigheden toe te passen op Engelse teksten;
  • de kwaliteit van de tekstinhoud te evalueren;
  • te zien hoe teksten ons op een bepaalde manier laten gedragen of ons ergens over na laten denken;
  • te zien hoe teksten door verschillende mensen op verschillende manieren kunnen worden gelezen.

Kritisch lezen

Bekijk de clip hieronder voor een introductie over kritisch lezen.