Skip to Main Content

Academisch lezen: Skimmen en scannen

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Skimmen en scannen

Skimmen betekent snel - horizontaal - door de tekst lezen om een algemeen begrip van de inhoud en het nut ervan te krijgen.
Scannen betekent snel lezen - verticaal of diagonaal - om afzonderlijke woorden, feiten, data, namen of details op te zoeken.

Wanneer skimmen en scannen?

Skimmen helpt je de basisstructuur van een tekst te begrijpen en te bepalen waar je bepaalde informatie kunt vinden. Scannen helpt je dan een bepaald feit te vinden binnen dat stuk tekst. Je gebruikt skimmen wanneer je een tekst bekijkt voordat je gaat lezen (om te bepalen of je de tekst wilt lezen), na het lezen of wanneer je de hoofdgedachte van een lange tekst moet bepalen. Je gebruikt de strategie scannen om specifieke feiten te vinden. Bij het scannen van een tekst gebruik je ook trefwoorden, maar in tegenstelling tot bij skimmen zoom je in op specifieke woorden of informatie die je nodig hebt. Je kunt deze twee technieken ook combineren. Wanneer je een tekst hebt geskimd en je denkt dat de informatie nuttig of belangrijk is, kun je de omringende informatie in dat specifieke deel van de tekst scannen. Of omgekeerd: wanneer je een bepaald woord hebt gevonden door de tekst te scannen, kun je de hele alinea skimmen om snel een idee te krijgen van de informatie die erin staat.

Skimmen

Klik op de afbeelding hierboven om de video te bekijken.

 

Je kent nu de verschillende stappen voor het skimmen van een tekst. In deze oefening ga je de tekst die je ziet skimmen. Gebruik de stappen zoals ze zijn beschreven in screencast 1. Schrijf op waar de tekst volgens jou over gaat. Heb je een algemeen begrip van de tekst gekregen?

Zo niet: bekijk de screencast opnieuw.

Klik op de afbeelding hierboven om de video te bekijken.

 
Belangrijk: stop de video niet. Het is de bedoeling dat je de video bekijkt met de snelheid waarmee hij wordt afgespeeld.

Scannen

Klik op de afbeelding hierboven om de video te bekijken.

 

Je weet nu hoe je een tekst moet scannen. Bekijk met die informatie in je achterhoofd de vragen hieronder. Je ziet nu een stukje uit een tekst over sekseongelijkheid en gezondheid. Scan de tekst en gebruik de stappen die je hebt gezien in screencast 3. Stel de tijd in op 5 minuten. Als je klaar bent, bekijk dan de onderstaande beweringen en kijk of je kunt bepalen of ze waar of niet waar zijn.

Klik om tekst te lezen

  1. Een verschil in banen tussen mannen en vrouwen leidt tot een verschillende blootstelling aan ziekten.
  2. Mannen hebben vaker ademhalingsproblemen als gevolg van hun werk.
  3. Zorgverleners hebben vaak meer symptomen van depressie wanneer zij voor mensen met een lichamelijke beperking zorgen.
  4. Mannen ondervinden negatieve gezondheidseffecten als gevolg van opvattingen over mannelijkheid.
  5. Mannelijk gedrag is een belangrijke doodsoorzaak voor zowel mannen als vrouwen.
  6. Meisjes op een middelbare school in Managua nemen minder vaak deel aan lichamelijke activiteiten vanwege de bestaande gendernormen.