Skip to Main Content

Academisch lezen: Introductie

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Introductie

Genre is een stijlcategorie in kunst, muziek of literatuur. Binnen die stijlcategorie zie je kenmerken die een soort cultureel product onderscheidend en herkenbaar maken. Het bewust of onbewust herkennen van genre maakt deel uit van het lezen. Genre geeft ons bepaalde verwachtingen. De beginzin uit een sprookje "Er was eens..." belooft die elementen van setting, personage, verhalende actie en morele boodschap waaraan we gewend zijn en waar we naar verlangen. We vinden het misschien leuk als de genreconventies worden ondermijnd - getuige onze voorliefde voor parodie - maar we vinden het wel leuk als onze verwachtingen worden bevestigd.

Aan het eind van deze module zul je in staat zijn om...

  • effectiever te kunnen lezen;
  • efficiënter te kunnen lezen;
  • te weten wat je kunt verwachten bij het zien van een tekst;
  • eigenschappen van verschillende teksten te kunnen herkennen.

Waarom is kennis van genre belangrijk?

Als je studeert, moet je verschillende soorten teksten lezen, zoals studieboeken, academische essays, verslagen, of journalistieke informatie van hoog niveau. Je zult effectiever en efficiënter lezen als je je bewust bent van de genrekenmerken van die verschillende soorten teksten. Met andere woorden: je leest beter als je weet wat je kunt verwachten en als je kennis hebt van tekstkenmerken.

Kijk de clip hieronder voor een introductie over genre en tekststructuur.

 

Taken

Welke genres wat betreft teksten kun je noemen en wat zijn de kenmerken die daarbij horen?

Genres Kenmerken
   

Test je genreherkenning met de volgende oefening:

Uit welk schrijfgenre komt elk fragment? Noem voor elk geval de kenmerken van taal, stijl en opmaak op grond waarvan je een bepaald genre hebt gekozen.

Tekst 1

Tekst 2

Tekst 3

Tekst 4

Tekst 5

Kijk pas naar het antwoord nadat je de kenmerken en het genre hebt geïdentificeerd.


Inzicht in kenmerken van het genre (zoals inhoud, taal, lay-out en structuur) wordt al op relatief jonge leeftijd aangeleerd. Het helpt lezers om het doel van de schrijver beter te begrijpen, de manier waarop ze lezen aan te passen, door de tekst te navigeren en er de informatie uit te halen die ze nodig hebben. In het volgende deel zullen we nagaan hoe dat werkt voor academisch lezen.