Skip to Main Content

Academisch lezen: Genre en retorische functies

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Genre en retorische functies

Je kunt je leesvaardigheid verbeteren door de functie van de academische tekst te herkennen. Je kunt dit doen door het typische taalgebruik te herkennen dat wordt gebruikt om deze functies uit te drukken. Frequente woordcombinaties staan bekend als chunks of clusters. De inleiding en de conclusie bevatten vaak deze chunks. Hier volgen enkele voorbeelden:

Evaluatie van andere standpunten

  i.   presenting views: X maintains / argues that
  ii.  commenting negatively: This is open to doubt / One of the main arguments against X is that..
  iii. commenting positively: One advantage of X's view is... / X correctly identifies Y as ....

Je ideeën tonen For example, / For instance / An example of this is …. / …. demonstrates this
Je ideeën uitleggen This is due to.... / This can be explained by …. / One explanation of this may be ….
Een standpunt innemen

 i.   using adverbs: clearly / perhaps / certainly / undoubtedly
 ii.  using verbs: I argue that / This paper argues/contends/claims that... 

Vergelijken en contrasteren X differed in.... / On the one hand.... on the other hand / However, …. / Both
Conclusies trekken In conclusion / To summarize / It may be concluded that / Altogether

Deze chunks zijn afhankelijk van het genre dat je leest. Kennis van deze chunks kan je helpen om verwerkingstijd tijdens het lezen te verminderen en het kan je helpen als je zelf een academische tekst moet schrijven.

Taken

Kies een (Engelstalig) academische paper in je vakgebied. Zoek voorbeelden van taal en chunks die worden gebruikt om functies uit te drukken zoals die in de tabel hierboven.