Skip to Main Content

Academisch lezen: Strategieën gebruiken

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Wat maakt een lezer een goede lezer?

Een goede lezer gebruikt leesstrategieën niet alleen tijdens het lezen, maar ook ervoor en erna.

Voor het lezen:

 • Nadenken over het onderwerp door voorkennis te activeren.
 • Voorspellingen doen over de betekenis van de tekst.
 • De tekst bekijken om een algemeen idee te krijgen door te skimmen en te scannen.
Tijdens het lezen:
 • Vragen stellen om de tekst te begrijpen.
 • Herlezen indien nodig.
 • Eventueel notities maken.
 • De standpunten en informatie in de tekst bekijken.
Na het lezen:
 • Reflecteren op de ideeën en informatie in de tekst.
 • Een verband leggen tussen de informatie uit de tekst en je eigen ervaringen en kennis.
 • De betekenis van de tekst volledig begrijpen.

In de rest van deze module vind je meer informatie over de specifieke leesstrategieën die je kunt gebruiken om een effectieve lezer te worden.

Welke leesstrategieën gebruik je al?

Voordat je meer leert over het gebruik van leesstrategieën, is het belangrijk dat je je bewust wordt van welke strategieën je al gebruikt. Het kan moeilijk zijn om aan te geven welke strategieën je gebruikt, maar je zult merken dat je sommige strategieën onbewust al gebruikt.

In de onderstaande opdracht lees je een tekst over avonturen in het hoger onderwijs. Je krijgt dan een aantal stellingen te zien die je gaat beantwoorden.

Lees de tekst hieronder. Je hebt 1 minuut om de tekst te lezen. Het is prima als je niet de hele tekst in detail hebt gelezen.

Zet een timer op 1 minuut.

Klik om tekst te lezen

Beantwoord de volgende vragen over het stuk tekst dat je net gelezen hebt.
Welke strategieën heb je (onbewust) toegepast tijdens het lezen van de tekst?

 1. Waar dacht je dat de tekst over ging (gebaseerd op de titel)?
 2. Denk je, na het lezen van de samenvatting en een deel van de inleiding, dat deze voorspellingen juist waren?
 3. Welke structuur verwacht je dat deze tekst zal aannemen (welke onderverdelingen verwacht je in de rest van de tekst)?

Welke leesstrategieën gebruik je al als je leest? Omcirkel het voor jou juiste antwoord in elke zin

 • Ik stel altijd / vaak / soms / nooit doelen voordat ik ga lezen.
 • Ik kijk altijd / vaak / soms / nooit of ik mijn doelen heb bereikt.
 • Ik vraag me altijd / vaak / soms / nooit af wat ik over het onderwerp weet voordat ik ga lezen.
 • Ik doe altijd / vaak / soms / nooit voorspellingen over wat er in de tekst zal staan voordat ik lees.
 • Ik controleer altijd / vaak / soms / nooit de voorspellingen die ik doe.
 • Ik vraag me altijd / vaak / soms / nooit af of ik de tekst begrijp terwijl ik lees.
 • Ik raad altijd / vaak / soms / nooit de betekenis uit de context.
 • Ik probeer altijd / vaak / soms / nooit de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden.
 • Ik stel mezelf altijd / vaak / soms / nooit vragen over de tekst die ik lees.
 • Ik vraag me altijd / vaak / soms / nooit af of de tekst qua structuur lijkt op andere teksten die ik heb gelezen.
 • Ik herlees altijd / vaak / soms / nooit delen van de tekst die moeilijk zijn.
 • Ik vertaal altijd / vaak / soms / nooit delen van de tekst die moeilijk zijn.
 • .

Overgenomen uit: Teaching and Developing Reading Skills Cambridge University Press 2017

Maak op basis van taak 1c twee lijsten van strategieën die je wel en niet eerder hebt gebruikt. Je zult in deze module meer leren over strategieën. Zorg ervoor dat je je concentreert op de strategieën die je nog niet gebruikt. Schrijf ze op, zodat je er later meer aandacht aan kunt besteden.

Strategieën die ik al gebruik Strategieën die ik nog niet gebruik
   

Je zult misschien zien dat je een aantal strategieën al onbewust gebruikt. Je zult ook zien dat er misschien nog strategieën zijn die je nog niet gebruikt. In de volgende paragraaf krijg je meer informatie over de verschillende strategieën, zodat je ook de ongebruikte strategieën kunt toepassen!