Skip to Main Content

Academisch lezen: Introductie

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Introductie

Naarmate je vordert in je studie, moet je vaak moeilijkere teksten lezen. Goed lezen vergt veel aandacht en kan een belangrijke rol spelen in je studiesucces. Een succesvolle student heeft een aantal leesstrategieën ontwikkeld die hem helpen informatie te begrijpen en weet ook in welke contexten deze strategieën moeten worden gebruikt. Een succesvolle student kan ook op deze strategieën terugvallen als hij de betekenis van wat hij leest uit het oog verliest. Door bijvoorbeeld te herlezen of vragen te stellen, kan een succesvolle student weer op het juiste spoor komen.

Teksten begrijpen is een complex proces: je moet voorspellen waar de tekst over gaat, conclusies trekken uit wat je hebt gelezen en in staat zijn het standpunt van de schrijver te herkennen. Zonder deze vaardigheden en de motivatie om te lezen, kan de vooruitgang in je schoolloopbaan beperkt zijn.

Aan het eind van deze module zul je...

  • weten wat leesstrategieën zijn;
  • weten waarom leesstrategieën belangrijk zijn;
  • een reeks leesstrategieën weten te gebruiken;
  • je bewust worden van welke leesstrategieën je al gebruikt in Nederlandse teksten en hoe je die kunt toepassen in een Engelse tekst;
  • leren welke leesstrategieën er zijn;
  • leren omgaan met onbekende woorden en jargon in een tekst;
  • leren hoe je een woordenboek effectief gebruikt.

Leesstrategieën

Kijk de clip hieronder voor een introductie over verschillende leesstrategieën.