Skip to Main Content

Academisch lezen: Structuur van verschillende soorten teksten

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Structuur van verschillende soorten teksten

De volgende genres hebben hun eigen structurele elementen:

 

Onderzoeksrapport
 • Een onderzoeksverslag volgt over het algemeen een vaste structuur:
  Introductie- Methode- Resultaten- Discussie- Conclusie

  1. Langere onderzoeksrapporten kunnen een overzicht van literatuuronderzoek bevatten als onderdeel van de inleiding of een samenvatting.
  2. Elk van deze onderdelen volgt een betrekkelijk voorspelbare structuur. In de inleiding van een onderzoeksartikel worden bijvoorbeeld een onderwerp en een verwant onderwerp/probleem gepresenteerd en wordt vervolgens een hiaat in het onderzoek vastgesteld. Vervolgens worden de onderzoeksvraag en het doel van het onderzoek aangekondigd. Er kan ook een structureel overzicht van het hele artikel in worden gegeven.
Case Study
 • Deze kan een soortgelijke structuur hebben als een Onderzoeksrapport:
  Introductie - Doelstellingen - Methode - Resultaten - Discussie – Aanbevelingen
 • Monash University verdeelt het in 8 secties:
  Samenvatting - Bevindingen - Discussie - Conclusie - Aanbevelingen - Implementatie - Referenties – Bijlagen
 • Een casestudy kan ook op een soortgelijke manier worden gestructureerd als een verhaal:
  Probleem - Oplossing - Resultaat - Conclusie
Betoog
 • Betogende essays volgen een driedelige structuur:
  Inleiding - Kern - Conclusie
 • De kern bevat alinea’s waarin argumenten (inclusief tegenargumenten met weerleggingen) worden gepresenteerd en ondersteund. Deze argumenten kunnen in blokken worden gegroepeerd of punt voor punt worden gerangschikt.
 • De inleiding wordt meestal zo opgesteld dat die uitmondt in een stelling. De stelling komt voort uit een bepaalde kwestie en in de inleiding wordt het onderwerp toegespitst op het argument dat het essay naar voren wil brengen.

 

Taken

De volgende lijst met (onvolledige) zinnen komt uit de Inleiding van een onderzoeksrapport. Wat is de juiste volgorde van de zinnen? Zet ze in de juiste volgorde:

 1. This paper investigates …
 2. However, there has been relatively little analysis of …
 3. Recent developments in … have demonstrated that …

  C = 1
  B = 2
  A = 3

Dit taalgebruik is zeer typerend voor het genre van een onderzoeksrapport. Als lezer kun je jezelf trainen om deze 'zinsconstructies' te herkennen. Op de plaats van de puntjes vind je vaak vakspecifieke woordenschat.