Skip to Main Content

Academisch lezen: Lezen voor het plezier

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Lezen voor het plezier

Op de vraag wat studenten van lezen vinden, antwoorden veel studenten dat zij het saai, moeilijk of nutteloos vinden. Als dat de antwoorden zijn die jij zou geven, hopen we dat we je aan het eind van deze pagina op andere gedachten kunnen brengen.

Terwijl het grootste deel van deze gids is gewijd aan hoe je een efficiëntere lezer kunt worden om je te helpen om te gaan met de grote hoeveelheden leeswerk die je voor je studie moet doen, zullen we het nu hebben over lezen voor je plezier. Ja, lezen kan inderdaad een plezierige bezigheid zijn die ook nog eens ongelooflijk nuttig is

Twee soorten manieren van lezen

Denk eens na over wat je op een normale dag leest. Als we lezen met een zeer specifiek doel buiten beschouwing laten, zoals het lezen van een recept, een agenda of een brochure, zijn er waarschijnlijk twee soorten manieren van lezen die je gebruikt: intensief en extensief. Deze werden eerder in Module 3 al besproken.

Intensief lezen is het soort lezen dat je doet wanneer je een tekst op detailniveau moet begrijpen, bijvoorbeeld voor je studie. Je leest deze teksten om er relatief grote hoeveelheden vrij specifieke informatie uit te leren, en vaak heb je er niet zelf voor gekozen om ze te lezen; je docent heeft je deze teksten opgedragen. Deze teksten zijn rijk aan gedetailleerde informatie en dit maakt ze enigszins moeilijk om te lezen.

Extensief lezen is het soort lezen doe je meestal buiten je studiemateriaal om, voor je plezier of uit interesse. De teksten die je extensief leest zijn over het algemeen vrij gemakkelijk te lezen omdat ze niet zo rijk zijn aan informatie en details of omdat het niet belangrijk is dat je ieder detail helemaal begrijpt. Ze zijn meestal ook langer; vergelijk bijvoorbeeld een roman die je voor je plezier leest met een academisch artikel dat je als huiswerk hebt gekregen. Ook met extensief lezen kun je jezelf trainen om sneller te lezen en meer te begrijpen. Het belangrijkste is dat je de tekst die je leest zelf hebt gekozen omdat je geïnteresseerd, nieuwsgierig of bekend was met het eerdere werk van de auteur. Dit maakt dat extensief lezen vaak als plezieriger wordt ervaren dan intensief lezen.

Hoe lezen voor plezier helpt

Lezen voor je plezier is een uitstekende manier om je algemene leesvaardigheid te ontwikkelen. Ten eerste helpt het je om een vloeiendere en snellere lezer te worden. Gewoon omdat je steeds vaker leest, oefen je alle vaardigheden die op de vorige twee pagina's in deze module zijn besproken, en daardoor word je beter in het begrijpen van teksten in een kortere tijd. Lezen in je vrije tijd zal ook je motivatie om te lezen vergroten. Je mag zelf kiezen welke teksten je leest en zelfs als je leest omdat het moet, bijvoorbeeld voor je studie, lijkt de taak niet meer zo ontmoedigend omdat je meer vertrouwen hebt gekregen in je leesvaardigheid.  

Er zijn ook andere voordelen. Lezen voor je plezier is een uitstekende manier om je woordenschat te vergroten zonder al te veel moeite. Zelfs als je afziet van het samenstellen van een woordenlijst (zoals beschreven op de pagina Je woordenschat vergroten ), blijven woorden, zinnen en brokstukken beter hangen door ze gewoon vaak tegen te komen. Dit zal op zijn beurt het gemak waarmee je teksten leest vergroten. Naarmate je meer leest, zult je ook in staat zijn om de woordenschat, grammatica en stijl die je in deze teksten tegenkomt in je eigen schrijven te gebruiken, waardoor de kwaliteit van je geschreven werk verbetert. Als je deze vooruitgang in je taalverwerving ziet, wordt het proces van het leren van een taal ook plezieriger en lonender. Door te lezen, leer je ook meer over de wereld in het algemeen. Er zijn aanwijzingen dat mensen die in hun vrije tijd lezen, beter presteren in academische taken, meer plezier beleven aan leren en hoger scoren op toetsen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat lezen je slimmer maakt. Lezen voor je plezier, in combinatie met het trainen van andere gerelateerde vaardigheden, leidt tot betere prestaties op verschillende redeneertaken zoals die in een IQ-test worden gedaan. 

Gemotiveerd raken om te lezen

Nu je weet waarom lezen voor je plezier zo'n nuttige bezigheid is, laten we proberen je te motiveren om te lezen.

Er is eigenlijk maar één criterium bij het kiezen van iets om te lezen, en dat is interesse. Kies teksten, bij voorkeur langere zoals boeken, waarvan je denkt dat je ze interessant zult vinden. Het heeft geen zin om een boek te gaan lezen als je geen zin hebt om het ook echt te gaan lezen. Aarzel ook niet om met een boek te stoppen als het je niet bevalt. Je leest voor je plezier, dus als een boek je na een paar bladzijden - of een paar hoofdstukken - niet meer aanspreekt, beschouw de tijd die je er tot nu toe aan hebt besteed dan als goed besteed om alle eerdergenoemde redenen en ga op zoek naar een nieuw boek om te lezen.

Sociaal lezen

Lezen wordt vaak gezien als een activiteit die je alleen doet, maar dat hoeft niet zo te zijn. Delen met anderen kan een andere manier zijn om je te motiveren om te lezen. In dit digitale tijdperk zijn er talloze manieren om je leeservaringen met anderen te delen, of het nu mensen zijn die je kent of onbekenden. Een uitstekende manier om je te helpen beslissen wat je nu gaat lezen is Goodreads. Op deze website kun je bijhouden wat je gelezen hebt, recensies achterlaten over de boeken die je gelezen hebt, de recensies van andere gebruikers lezen en via GoodReads suggesties vinden voor nieuwe boeken die je misschien leuk vindt. Sociale media kunnen ook een platform bieden om nieuwe boeken te vinden of om je eigen leeservaringen met anderen te delen. Volg Instagram-accounts waar gebruikers boeken aanbevelen of word lid van een subreddit voor boeksuggesties of een subreddit over een boek dat je hebt gelezen (bijvoorbeeld deze over de Game of Thrones-serie). Er is zelfs een social media app die zich uitsluitend richt op boekenlezers, Litsy.

Dus ga een boek lezen!