Skip to Main Content

Academisch lezen: Onbekende woorden

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Hoe ga je om met onbekende woorden?

Wanneer Engels niet je moedertaal is, zul je in de teksten die je leest een aantal onbekende woorden tegenkomen. De theorieën over lezen zeggen dat je 95 procent van alle woorden moet begrijpen om de tekst te kunnen begrijpen. Veel studies hebben aangetoond dat het gebruik van een woordenboek bij het lezen van een tekst in je tweede taal het leesbegrip verbetert. Te veel woorden opzoeken leidt echter tot korte-termijn retentie: het werkgeheugen heeft slechts een capaciteitslimiet van één tot vier items. Meer dan vier items zijn dus moeilijker te onthouden.

Voordat je woorden gaat opzoeken, is het goed om na te denken over welke woorden belangrijk genoeg zijn om de betekenis van te weten. Het is dus belangrijk om te weten welke woorden je het beste kunt opzoeken en welke woorden je niet per se hoeft op te zoeken om je tekst te begrijpen. Woorden die je het beste kunt opzoeken:

  • Woorden in (tussen)koppen
  • Woorden in de eerste zin van de tekst
  • Woorden die je vaker in de tekst ziet

In deze paragraaf vind je meer informatie over hoe je het beste om kunt gaan met onbekende woorden in teksten: door woorden af te leiden uit de context en door een woordenboek te gebruiken.

Woorden afleiden uit de context

Een belangrijke strategie om de betekenis van woorden af te leiden is de woorden op te splitsen in kleinere delen. Je kijkt welk deel van het woord je mogelijk herkent en op basis daarvan maak je inferenties. Als je vertrouwd raakt met woorddelen, zal het gemakkelijker worden om de betekenis van woorden te begrijpen. Verder zal je woordenschat uitbreiden en het zal je minder tijd kosten om de betekenis van woorden af te leiden naarmate je deze strategie meer gebruikt. Kijk eens naar de Engelse woorden hieronder.

Look at these words:

  • Biology
  • Biological
  • Astrology
  • Astrological

Het gemeenschappelijke deel (de stam) is log. Denk aan de betekenis van log (=redeneren, studie (over kennis))

Kijk naar het woord phonology. Je weet nu dat log ‘redeneren’ of ‘studie (over kennis)’ betekent.

Kun je nu de betekenis van phonology bedenken?

Phonology is ‘de studie van klanken’.

Wist je de betekenis van phono niet? Dat is niet erg, want je kent nu in ieder geval de betekenis van log en daarom weet je dat het over een bepaalde kennis of studie gaat. Je kunt dus in ieder geval een deel van het woord afleiden en zelfs dat deel van het woord kan je helpen om de rest van de tekst beter te begrijpen.

Een woordenboek gebruiken

Als je de betekenis van woorden uit de vorige stap hebt proberen te achterhalen, maar daar niet in bent geslaagd, kun je een woordenboek gebruiken. Het opzoeken van woorden kan je helpen de tekst beter te begrijpen, maar het opzoeken van te veel woorden zal leiden tot een oppervlakkige verwerking vanwege de beperkte capaciteit van het werkgeheugen. Veel woorden opzoeken leidt dus niet automatisch tot een beter begrip. En even belangrijk: het opzoeken van veel woorden kost meer tijd.

Het opzoeken van woorden in een online woordenboek levert uiteraard tijdwinst op, maar je loopt het risico dat je te veel woorden opzoekt wanneer je de beschikking hebt over een online woordenboek in plaats van een papieren woordenboek. En zoals je al eerder hebt kunnen lezen, leidt het opzoeken van te veel woorden niet tot een betere verwerking van de tekst. Zorg er dus voor dat je kritisch bent op welke woorden je gaat opzoeken.


Tip: als je een woord in een papieren woordenboek opzoekt, zet dan met potlood een punt of een ander symbool voor dit woord. Op die manier zul je het merken wanneer je hetzelfde woord een tweede keer opzoekt. Dit kan voor jezelf een aanwijzing zijn om dit woord op te nemen in een woordenschatboekje of een ander systeem dat je hebt om nieuwe Engelse woorden te leren.