Skip to Main Content

Academisch lezen: Academisch schrijven en academische genres

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Academisch schrijven en academische genres

Academisch schrijven is formeel, logisch, zeer gestructureerd en rijk aan informatie. Binnen deze globale categorie zijn er soorten teksten die verschillen wat betreft het beoogde lezerspubliek, het doel van de tekst en de stijl.

Taken

Maak een lijst van academische genres waarmee je vertrouwd bent en denk na over hoe ze verschillen in termen van lezerspubliek, doel en stijl:

(Voorbeelden: leerboeken, bachelorscripties, dissertaties, enz.)
Bespreek deze verschillen zo mogelijk met een medestudent.