Skip to Main Content

InfoSkills voor Rechtswetenschappen

InfoSkills @ TiU

Jurisprudentie in Kluwer Navigator en Rechtspraak.nl

Jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) in Kluwer Navigator en Rechtspraak.nl

Als je op zoek bent naar jurisprudentie kun je die vinden in Kluwer Navigator. Deze portal bevat behalve juridische literatuur (dat hebben we eerder gezien) ook jurisprudentietijdschriften (tijdschriften waarin uitspraken, en annotaties van rechtwetenschappers daarop, staan). Het bekendste jurisprudentietijdschrift is Nederlandse Jurisprudentie.

Ook op Rechtspraak.nl vind je uitspraken. Het is de overheidsdatabase van rechterlijke macht zelf, vrij toegankelijk voor het publiek.

Jurisprudentie in Kluwer Navigator

Jurisprudentie in Rechtspraak.nl. Op Rechtspraak.nl kun je via het eenvoudige zoekscherm jurisprudentie zoeken op zoekwoord, zaaknummer, ECLI (standaardnummering van uitspraken), etc. (1). Via 'Uitgebreid zoeken' kun je verfijnder zoeken, bijvoorbeeld door te filteren op datum, instantie, etc. (2). . In onderstaande voorbeeld zoek je een uitspraak met hetzelfde ECLI-nummer als hierboven in Navigator.

Zowel Kluwer Navigator als Rechtspraak.nl kun je vinden via de overzichtspagina Libsearch.uvt.nl (zie de informatie over library databases eerder in deze module). Bij Kluwer Navigator kies je voor 'Inloggen via: HBO/WO'. Je kunt dan inloggen via Tilburg University Single Sign on.

Via het eenvoudige zoekscherm van Kluwer Navigator kun je zoeken naar uitspraken op dezelfde manier waarop je literatuur zoekt, zoals staat beschreven in het onderdeel Kluwer Navigator in deze module. Na een zoekactie kun je vervolgens het resultaat beperken tot Jurisprudentie. In onderstaand voorbeeld zoek je de uitspraak met ECLI-nummer (de Europese standaard voor het nummeren van gerechtelijke uitspraken) .

Vervolgens kun je, net als bij het zoeken naar literatuur, filteren op informatiesoort, in dit geval jurisprudentie . Dat is vooral handig als je zoekt met trefwoorden. In dit geval zoek je specifiek op ECLI, dus krijg je meteen de betreffende uitspraak in diverse uitgaven: Rechtspraak.nl, Nederlandse Jurisprudentie, Rechtspraak van de Week…) .

Jurisprudentie in Rechtspraak.nl.

Op Rechtspraak.nl kun je via het eenvoudige zoekscherm jurisprudentie zoeken op zoekwoord, zaaknummer, ECLI (standaardnummering van uitspraken), etc. .

Via 'Uitgebreid zoeken' kun je verfijnder zoeken, bijvoorbeeld door te filteren op datum, instantie, etc. . In onderstaand voorbeeld zoek je een uitspraak met hetzelfde ECLI-nummer als hierboven in Navigator.

Op de resultaatpagina vind je de volledige tekst van de uitspraken die aan je zoekresultaat. Omdat je met het unieke ECLI zocht, krijg je precies resultaat: het arrest van de Hoge Raad zelf en de conclusie van de Advocaat-Generaal (het advies dat de AG geeft aan de HR over de zaak). Als je met trefwoorden zoekt kun je soms heel veel resultaten krijgen. Je kunt dan ook achteraf filteren op bv.de instantie die de uitspraak deed, op datum of rechtsgebied.

Verschil Kluwer Navigator en Rechtspraak.nl

Wanneer gebruik je nu Rechtspraak.nl en wanneer Kluwer Navigator voor het vinden van jurisprudentie?

Het belangrijkste verschil is dat Rechtspraak.nl een openbaar bestand is waar een relatief groter deel van uitspraken door Nederlandse rechters worden gepubliceerd. Er wordt maar een beperkte redactionele slag gedaan.

Kluwer Navigator bevat minder uitspraken, omdat dit een verzameling is van jurisprudentietijdschriften met redacties die een selectie maken van belangrijke uitspraken (uitzondering is arresten van de HR, die worden allemaal gepubliceerd vanwege hun belang voor het recht). De redacties voegen ook redactie toe aan de uitspraken, en vaak worden vooraanstaande rechtswetenschappers gevraagd een uitleg of interpretatie bij een uitspraak toe te voegen (de zg. noot of annotatie).

Kort gezegd: gebruik Rechtspraak.nl als je een completer en heel actueel overzicht wil van recente uitspraken, en gebruik Kluwer Navigator als je zoekt naar wetenschappelijk relevante uitspraken en hun annotaties. Overigens vind je in Navigator ook de inhoud van Rechtspraak.nl (met enige vertraging).