Skip to Main Content

InfoSkills voor Rechtswetenschappen

InfoSkills @ TiU

Jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) in Inview en Rechtspraak.nl

Als je op zoek bent naar jurisprudentie kun je die vinden in Inview (voorheen Navigator). Deze portal bevat behalve juridische literatuur (dat hebben we eerder gezien) ook jurisprudentietijdschriften, tijdschriften waarin rechterlijke uitspraken staan (en annotaties van rechtwetenschappers daarop). Het bekendste jurisprudentietijdschrift is Nederlandse Jurisprudentie. 

Waar vind je Inview?

Inview kun je vinden via de overzichtspagina Libsearch.uvt.nl (zie de informatie over library databases eerder in deze module). Kies voor 'Inloggen via HBO/WO'. Je kunt dan inloggen via Tilburg University Single Sign on.

Via het eenvoudige zoekscherm van Inview kun je zoeken naar uitspraken op dezelfde manier waarop je literatuur zoekt, zoals staat beschreven in het onderdeel Inview in deze module. Na een zoekactie kun je vervolgens het resultaat beperken tot Jurisprudentie. In onderstaand voorbeeld zoek je de uitspraak met ECLI-nummer (de Europese standaard voor het nummeren van gerechtelijke uitspraken). We zoeken ECLI:NL:HR:2013:BZ9992 .

Vervolgens kun je, net als bij het zoeken naar literatuur, selecteren op informatiesoort, in dit geval Jurisprudentie. Dat is vooral handig als je zoekt met trefwoorden. In dit geval zoek je specifiek op ECLI, dus krijg je meteen de betreffende uitspraak in diverse uitgaven: Rechtspraak.nl , Nederlandse Jurisprudentie , Rechtspraak van de Week….

Ook op Rechtspraak.nl vind je uitspraken. Het is de overheidsdatabase van rechterlijke macht zelf, vrij toegankelijk voor het publiek. 

Waar vind je Rechtspraak.nl?

Rechtspraak.nl vind je via de overzichtspagina Libsearch.uvt.nl (zie de informatie over library databases eerder in deze module). 

Op Rechtspraak.nl kun je via het eenvoudige zoekscherm jurisprudentie zoeken op zoekwoord, zaaknummer, ECLI (standaardnummering van uitspraken), etc. .

Via 'Uitgebreid zoeken' kun je verfijnder zoeken, bijvoorbeeld door te filteren op datum, instantie, etc.. In onderstaand voorbeeld zoek je een uitspraak met ECLI-nummer ECLI:NL:HR:2019:1702.

Op de resultaatpagina vind je de volledige tekst van de uitspraken die aan je zoekactie voldoen. Omdat je met het unieke ECLI zocht, krijg je een precies resultaat: het arrest van de Hoge Raad zelf en de conclusie van de Advocaat-Generaal (het advies dat de AG geeft aan de HR over de zaak). Als je met trefwoorden zoekt kun je soms heel veel resultaten krijgen. Je kunt dan ook achteraf filteren op bv.de instantie die de uitspraak deed, op datum of rechtsgebied.

Verschil Inview en Rechtspraak.nl

Wanneer gebruik je nu Rechtspraak.nl en wanneer Inview voor het vinden van jurisprudentie?

Het belangrijkste verschil is dat Rechtspraak.nl een openbaar bestand is waar een relatief groter deel van uitspraken door Nederlandse rechters worden gepubliceerd. Er wordt maar een beperkte redactionele slag gedaan.

Inview bevat minder uitspraken, omdat dit een verzameling is van jurisprudentietijdschriften met redacties die een selectie maken van belangrijke uitspraken (uitzondering is arresten van de HR, die worden allemaal gepubliceerd vanwege hun belang voor het recht). De redacties voegen ook opmaak en kopjes toe aan de uitspraken, en vaak worden vooraanstaande rechtswetenschappers gevraagd een uitleg of interpretatie bij een uitspraak toe te voegen (de zgn. noot of annotatie).

Kort gezegd: gebruik Rechtspraak.nl als je een completer en heel actueel overzicht wil van recente uitspraken, en gebruik Inview als je zoekt naar wetenschappelijk relevante uitspraken en hun annotaties. Overigens vind je in Inview ook de inhoud van Rechtspraak.nl (met enige vertraging).

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License by Tilburg University Library.