Skip to Main Content

InfoSkills voor Rechtswetenschappen

InfoSkills @ TiU

Kluwer Navigator

Wat is Kluwer Navigator?

Kluwer Navigator is een portal die zowel jurisprudentie, wet- en regelgeving, commentaren als tijdschriften bevat. Belangrijke beschikbare Kluwer-uitgaven zijn o.a.: Asser serie burgerlijk recht, Groene serie, Data Juridica, Tekst & Commentaar, Nederlands Juristenblad, en Nederlandse Jurisprudentie.

Aanmelden voor Kluwer Navigator

Ga naar Kluwer Navigator via de overzichtspagina Libsearch.uvt.nl (zie de informatie over library databases in deze module). Kies voor 'Inloggen via: HBO/WO'. Je kunt dan inloggen via Tilburg University Single Sign on.

Je komt in het startscherm van Kluwer Navigator terecht en kunt beginnen met zoeken.

Voorbeeld van een zoekactie

Het openingsscherm van Kluwer Navigator toont een eenvoudig zoekscherm.

We gaan zoeken naar een zo recent mogelijk artikel uit een vaktijdschrift over het onderwerp 'schadeloosstelling bij een onrechtmatige overheidsdaad'

Typ de zoekvraag schadeloosstelling AND "onrechtmatige overheidsdaad" in in de zoekbalk [Let op de aanhalingstekens: deze geven aan dat woorden bij elkaar horen.]
Klik op Zoek.

Deze zoekactie levert onderstaande resultatenpagina op. In de zoekbalk wordt de zoekvraag getoond. Kluwer Navigator heeft 238 documenten gevonden over het onderwerp, waaronder Wet-en regelgeving, Jurisprudentie, Beleid, Artikelsgewijs commentaar en Vakliteratuur.

We zijn op zoek naar een artikel uit een vaktijdschrift, dus we klikken op 'Vakliteratuur'

 

De keuze voor Vaktijdschriften brengt je naar het volgende scherm. Onder het filter 'Datum' is te zien dat de meest recente artikelen (8 stuks) stammen uit het jaar 2011. We klikken onder het filter 'Datum' op 2011.

De lijst met resultaten uit 2011 verschijnt. De resultaten zijn gesorteerd op relevantie , en inderdaad is het eerste resultaat het meest relevant. We kiezen voor het eerste artikel, verschenen inhet Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. 


Door op de titel te klikken komen we bij de full text: