Skip to Main Content

LIS Research Support Weblog: RS Weblog

Nieuwe en verbeterde versie van Library Access

by Richard Broekman on 2023-07-25T11:37:06+02:00 in Databases | 0 Comments

[English below]

De (Lean) Library Access browserextensie is vernieuwd. Niet alleen is het uiterlijk anders dan de oude versie, ook de functionaliteit is verbeterd. Je kunt de instellingen van de extensie veel beter personaliseren naar je eigen wensen. Bovendien is het nu eenvoudig om de extensie tijdelijk uit te zetten, bijvoorbeeld tijdens het weekend of tijdens vakanties.

Op dit moment is de nieuwe versie alleen nog beschikbaar voor Chrome. De extensies in andere browsers worden in de komende weken vernieuwd en werken tot die tijd nog gewoon in de oude layout.

 

Instellingen wijzigen

Het nieuwe pop-upscherm heeft een schuifje om de extensie tijdelijk te pauzeren. Met het home icoontje kom je bij de meldingen voor een site en met het wieltje pas je alle instellingen aan.

Pop-up van Library Access die knoppen toont om naar de verschillende instellingen te gaan

Je kunt instellingen aanpassen onder General, Notifications en Integrations.

General

 • Kies de instellingen(en) waaraan je verbonden bent. Naast Tilburg University kun je nog een tweede instellingen activeren, bijvoorbeeld als je ook bij een andere universiteit werkt of studeert.
 • Pas het formaat van de tekst aan naar je eigen voorkeur.
 • De floating button is een extra mogelijkheid om de extensie te openen. Je kunt de positie van deze knop zelf bepalen of de knop helemaal uitzetten.

Notifications

 • Let me decide which sites I see messages on
  • Je kunt per site aangeven of je meldingen wilt zien. Zet deze optie aan. Je krijgt dan bij elke pop-up de mogelijkheid om in te stellen dat deze in de toekomst niet meer wordt getoond op de betreffende sites.
  • Wanneer deze optie aanstaat kun je onder Sites I've blocked zien op welke sites je geen meldingen wilt ontvangen. Je kunt sites uit de lijst verwijderen om in de toekomst weer meldingen te zien.
 • Automate my authentication and skip associated pop-ups
  • Zet dit aan om rechtstreeks in te loggen op een site waartoe je toegang hebt via Tilburg University. Zodra je op een site komt waartoe je toegang hebt wordt je dan automatisch doorgestuurd en ingelogd. Wil je meer controle over de toegang? Als je deze optie uitzet krijg je een melding zodra je een site bezoekt waar je toegang toe kunt krijgen. Je kiest vervolgens zelf of je ook werkelijk wilt inloggen.
 • Show me the option to register for email alerts with Google Scholar
  • Zet dit aan om Google Scholar links te zien waarmee je je kunt abonneren op de inhoudsopgaven van tijdschriften. Heb je hier geen behoefte aan, zet dit dan uit.
 • Notify me
  • Stel je voorkeur in voor het soort meldingen dat je wilt zien over beschikbare publicaties.

Integrations

 • De extensie biedt integratie met Scite.Ai. Standaard staat dit zo ingesteld dat je bij Google Scholar informatie ziet over beschikbare citaties. Wil je deze informatie ook zien als je een artikel bekijkt op een uitgeverssite? Activeer dan de optie Display badges on publisher site. Helemaal geen behoefte aan deze informatie? Zet dan de integratie op Disabled.

NB: de integratie met Zotero is helaas niet meer beschikbaar.

 

Meer informatie over deze instellingen is ook te vinden op de supportsite van de leverancier.

 


New and improved version of Library Access

The (Lean) Library Access browser extension has been updated. Not only is the appearance different from the old version, the functionality has also been improved. You can personalize the settings of the extension much better to match own wishes. In addition, it is now easy to temporarily disable the extension, for example during weekends or holidays.

At this time, the new version is only available for Chrome. The extensions in other browsers will be renewed in the coming weeks and will still work in the old layout until then.

 

Changing settings

The new pop-up screen has a slider to temporarily pause the extension. With the home icon you get to the notifications for a site and with the wheel icon you adjust all settings (see below).

Pop-up from Library Access that shows the buttons to access different settings

You can adjust settings under General, Notifications, and Integrations.

General

 • Choose the institution(s) you are connected to. In addition to Tilburg University, you can activate a second institution, for example if you also work or study at another university.
 • Adjust the size of the text to your own preference.
 • The floating button is an additional option to open the extension. You can determine the position of this button yourself or turn it off completely.

Notifications

 • Let me decide which sites I see messages on
  • You can choose whether you want to see notifications per site. Turn this option on. You will then be given the option with each pop-up to set that it will no longer be shown on the relevant sites in the future.
  • When this option is turned on, you can see under Sites I've blocked on which sites you do not want to receive notifications. You can remove sites from the list to see notifications again in the future.
 • Automate my authentication and skip associated pop-ups
  • Turn this on to log in directly to a site that you have access to via Tilburg University. As soon as you arrive at a site that you have access to, you will be automatically redirected and logged in. Want more control over access? If you turn this option off, you'll be notified as soon as you visit a site that you can access. You then choose whether you actually want to log in.
 • Show me the option to register for email alerts with Google Scholar
  • Turn this on to see Google Scholar links that allow you to subscribe to journal tables of contents. If you don't need this, turn it off.
 • Notify me
  • Set your preference for the type of notifications you want to see about available publications.

Integrations

 • The extension offers integration with Scite.Ai. By default, this is set so that you see information about available citations at Google Scholar. Do you also want to see this information when you view an article on a publisher site? Then activate the option Display badges on publisher site. No need for this information at all? Then set the integration to Disabled.

Note: : the integration with Zotero is no longer available.

 

More information about these settings can also be found on the vendor's support site.

 

 


 Add a Comment

0 Comments.

  SubscribeEnter your e-mail address to receive notifications of new posts by e-mail.


  Archive  Follow Us  Twitter
  Return to Blog
This post is closed for further discussion.