Skip to Main Content

LIS Research Support Weblog: RS Weblog

AiMark Household Scanner data

by Beatriz Lourenço Barrocas Neves Ferreira on 2024-03-08T16:23:58+01:00 in Databases, Finance | 0 Comments

[English text below]

Dit blogbericht is geschreven door onze RS-collega Nico Tilburgs

Onderzoekers van de Tilburg University geïnteresseerd in het koopgedrag van consumenten, kunnen toegang krijgen tot huishoudscannergegevens van Fast Moving Consumer Goods (FMCG) via AiMark.

AiMark levert data op het niveau van de respondent, inclusief gedetailleerde merk- en winkelinformatie, waardoor inzicht kan worden verkregen in merken, categorieën en markten in termen van bijvoorbeeld volumes, waarden, prijzen, penetratie, koopfrequentie en loyaliteit. Demografische informatie over leeftijd, inkomen, regio, levensfase, enzovoort is ook beschikbaar.

De dataset omvat 37 landen en gaat terug tot 2005, afhankelijk van het land, terwijl verdere uitbreidingen worden verwacht in de herfst van 2024.

TiSEM organiseert een dataseminar over AiMark: Discovering the Potential of Global Longitudinal Household Panel Data Research.

Deze sessie bevat presentaties van Prof. Marnik Dekimpe en Prof. Tobias Klein, twee vooraanstaande TiSEM-onderzoekers die toppublicaties hebben gerealiseerd met deze data. Alle onderzoekers zijn welkom en we moedigen vooral jonge onderzoekers aan en onderzoekers die bezig zijn met het opzetten en ontwikkelen van nieuwe onderzoeksideeën waarvoor ze op zoek zijn naar geschikte gegevensbronnen.  

Wanneer? 20 maart 2024 | 11:30 AM - 12:30 PM Waar: Kamer K 1201

Lichte lunch wordt voorzien (dus stuur een bevestiging van uw aanwezigheid naar m.e.ramaker@tilburguniversity.edu zodat we uw lunch kunnen reserveren voor het geval u meedoet)

Voor meer informatie kunt u kijken naar Microscanner data - AiMark of contact opnemen met Elizabeth Ramaker via M.E.Ramaker@tilburguniversity.edu.


This blog post was written by our RS colleague Nico Tilburgs

AiMark Household Scanner data

Researchers of Tilburg University interested in consumer purchase behavior are able to access household scanner data of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) provided by AiMark. 

AiMark provides data at the respondent level, including detailed brand and retail information, providing insights into the performance of brands, categories and markets in terms of e.g. volumes, values, pricing, penetration, buying frequency and loyalty, while demographic information on age, income, region, lifecycle, etcetera is also available.

The data spans 37 countries, dating as far back as 2005 depending on the country, while further extensions are expected in Fall 2024.

Please note that TiSEM organizes a data seminar regarding AiMark: Discovering the Potential of Global Longitudinal Household Panel Data Research

This session features presentations by Prof. Marnik Dekimpe and Prof. Tobias Klein, two distinguished TiSEM researchers who’ve achieved top publications utilizing this data. All researchers are welcome and we encourage especially young researchers and researchers that are in the process of setting up and developing new research ideas for which they are looking for appropriate data sources.  

When?: March 20, 2024 | 11:30 AM - 12:30 PM Where: Room K 1201

Light lunch will be provided (so please send a confirmation of your presence to m.e.ramaker@tilburguniversity.edu so we can reserve your lunch in case you join)

For more information, please have a look at Microscanner data - AiMark or contact Elizabeth Ramaker via M.E.Ramaker@tilburguniversity.edu.


 Add a Comment

0 Comments.

  SubscribeEnter your e-mail address to receive notifications of new posts by e-mail.


  Archive  Follow Us  Twitter
  Return to Blog
This post is closed for further discussion.