Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LIS Research Support Weblog: RS Weblog

Herken teruggetrokken artikelen met onze plugins

by Richard Broekman on 2022-04-14T11:09:53+02:00 in Research integrity, Information literacy | Comments

[English text below]

Onze Library Access en LibKey Nomad plugins waarschuwen je dat een artikel is teruggetrokken (retracted) wanneer je de webpagina van het artikel bezoekt. Library Access gebruikt scite_ om dit aan te geven door een rode ‘x’ te tonen. Het icoon van LibKey Nomad kleurt rood en toont de melding ‘Article Retracted’.

Soms worden wetenschappelijke artikelen ingetrokken omdat ze onvoldoende betrouwbaar worden geacht. Dit kan te wijten zijn aan fouten of wangedrag van de onderzoeker. Deze artikelen moet je niet als bronmateriaal gebruiken voor je eigen onderzoek. Het is gebruikelijk dat uitgevers teruggetrokken artikelen markeren en een kennisgeving van terugtrekking publiceren. Het kan zijn dat je de kennisgeving van intrekking niet altijd opmerkt of dat je een artikel tegenkomt op een site waar dergelijke verklaringen niet zijn opgenomen. Als je onze plugins geïnstalleerd hebt, is de kans groter dat je dergelijke intrekkingen opmerkt.

Tijdschriftartikel met daar overheen zichtbaar de Library Access scite.ai informatie die aangeeft dat het artikel is teruggetrokken en een rood LibKey Nomad icoon dat eveneens waarschuwt dat het een teruggetrokken artikel betreft.

Heb je minstens één van onze extensies geïnstalleerd? Probeer het dan uit met dit artikel.


Spot retracted articles with our plugins

Both our Library Access and LibKey Nomad plugins will alert you to retracted scientific papers as you access them. Library Access uses scite_ to show you an article has been retracted by displaying a red ‘x’. The LibKey Nomad icon changes to a red color and clearly displays the text ‘Article Retracted’.

Occasionally scientific papers may get retracted because they are deemed to be insufficiently reliable. This may be due to errors or misconduct on behalf of the researcher. These papers should not be used as source material for your own research. It is common practice for publishers to mark retracted papers and publish a retraction notice. You may not always notice the retraction statement or you may come across a paper on a site that does not include such statements. If you have our plugins installed you stand a better chance of noticing such retractions.

Journal article overlayed with Library Access' scite.ai showing a retracted article and a red LibKey Nomad icon warning the article has been retracted.

Do you have at least one of the extensions installed? Try it out with this article.


 Add a Comment

0 Comments.

  SubscribeEnter your e-mail address to receive notifications of new posts by e-mail.


  Archive  Follow Us  Twitter
  Return to Blog
This post is closed for further discussion.